Opdrachten
Hoe zorg ik dat inwoners goed oud kunnen worden?

Door samenwerking tussen eerste lijn, sociaal domein en specialistische zorg

Context

In Houten werken partijen samen rond (kwetsbare) ouderen. Samenwerkingsafspraken binnen de eerste lijn, tussen eerste lijn en sociaal domein, ziekenhuis en VVT-organisaties zijn gemaakt. Tijd voor een vervolgstap. De wens is om eerstelijnszorg, specialistische zorg en het sociaal domein intensiever en duurzaam met elkaar te verbinden. Van hieruit ontstaat het netwerk DuurSaam Houten. Aan Raedelijn de vraag om deze duurzame verbinding tot stand te brengen en het programma DuurSaam Houten vorm en inhoud te geven. 

 

Aanpak

Ouderen hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Deze professionals vormen samen met de mantelzorg en vrijwilligers het (zorg)netwerk rond de oudere. Voor de oudere is belangrijk dat dit netwerk onderling goed samenwerkt en dat hij hier zelf zo lang mogelijk een (actieve) rol heeft. Niet alleen op het moment dat een oudere niet meer goed voor zichzelf kan zorgen, maar ook al eerder.

Binnen het programma DuurSaam Houten staat de behoefte van de oudere centraal. De ambitie? Goed oud worden in Houten. De kracht van het programma zit in de verbinding. Verbinding van partijen en samenhang in projecten.  Het netwerk is goed, de lijnen zijn kort. Men weet wat de ander kan bieden en zo kunnen zij gezamenlijk echt iets betekenen voor ouderen.  Doel

Kwalitatieve goede zorg en ondersteuning voor ouderen op de juiste plek

Resultaten

Start van de volgende drie projecten:

  • Zorg en ondersteuning ouderen thuis (incl. woonvormen). Onderdeel van dit project is de implementatie VIP Calculus App (communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten/mantelzorgers)
  • Zorg en ondersteuning ouderen buitenshuis (voor en na een opname in het Ziekenhuis, het Eerstelijnsverblijf of andere vorm van kort verblijf

SUCCESSEN

  • kracht van het programma zit in de duurzame verbinding tussen sociaal domein, eerstelijnszorg en specialistische zorg 
  • interventies zijn zichtbaar en meetbaar (op basis van Triple Aim)

Samenwerkingspartners

Zorg in Houten, Gemeente Houten, Sociaal Team Houten, Van Houten&Co, Rivas, ZorgSpectrum, Warande en St. Antonius Ziekenhuis

PROGRAMMA

DuurSaam Houten

Onze rol

Strategisch adviseur, projectleider, informatiemanager en communicatieadviseur


Meer weten over dit uitgelichte project?


Project in regio