Actueel
22-12-2016 | populatiemanagement

Populatiegericht werken: "Een mooi en spannend proces"

De gezondheid en het welbevinden van de 150.000 inwoners in de regio verbeteren. In Noordwest-Veluwe en Zeewolde werken zorgaanbieders, gemeenten, de zorgverzekeraar en cliëntenorganisaties sinds 2016 met dit doel samen in het programma GezondVeluwe. Marian Kesler, strategisch adviseur van 

raedelijn en programmamanager GezondVeluwe aan het woord over deze toekomstbestendige inrichting van zorg en ondersteuning.  "We kijken naar wat inwoners nodig hebben om gezond te blijven en wat nodig is om bestaande gezondheidsproblemen te verminderen."

 

Populaties definiëren

Kesler: “De basis van populatiegericht werken is dat partijen gezamenlijk, over domeinen heen, werken aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners in een bepaald gebied. Het uitgangspunt is dat de behoeften van de inwoners richtinggevend zijn bij de activiteiten en projecten die we uitvoeren. De inwoners staan centraal. Vooraf maken we een analyse van de gezondheidsrisico’s in een regio. Op basis hiervan definiëren we populaties en maken we een programmaontwerp, waarin doelstellingen, projecten en interventies staan en de wijze waarop we de voortgang en de uitkomsten gaan meten. Hierbij hanteren we de principes van Triple-Aim: samenhangende zorg van grote kwaliteit, gericht op meer ervaren gezondheid van de inwoners van de regio, tegen dezelfde of lagere kosten.”

"Het uitgangspunt is dat de behoeften van de inwoners richtinggevend zijn bij de activiteiten en projecten die we uitvoeren. De inwoners staan centraal."
Afbeelding

 SAMENWERKEN OP ALLE NIVEAUS OVER DOMEINEN HEEN

“Domeinoverstijgende samenwerking vormt de kern van het programma GezondVeluwe. Samen met regionale partijen in zorg en welzijn, gemeenten en de zorgverzekeraar kijken we naar wat de inwoners van deze regio nodig hebben om gezond te blijven of om bestaande gezondheidsproblemen te verminderen. We werken vanuit de visie 'positieve gezondheid' van Machteld Huber. Om zich gezond te (blijven) voelen, geven inwoners aan op verschillende aspecten van positieve gezondheid zaken nodig te hebben. Het gaat hierbij niet alleen om  medisch zorg, maar ook om zingeving en participatie. Om dit te organiseren, is verbinding tussen professionals, tussen leidinggevenden, tussen bestuurders en last but not least, ook tussen inwoners (buren, mantelzorgers) nodig. Het is prachtig als alle partijen, professioneel en informeel een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor de gezondheid en het welbevinden van de inwoners in de regio.” 

Communicatie 

Om deze verbindingen goed te maken vormt communicatie een belangrijke onderdeel van het programma. Communicatie tussen professionals, zodat goede voorbeelden en kennis gedeeld worden en communicatie met de inwoners, zodat zij kunnen aangeven wat ze nodig hebben en wat hun mening is over de projecten. We hebben een website ontwikkeld (www.gezondveluwe.nl) die komend jaar nog interactiever wordt. Zorgbelang als cliëntenorganisatie heeft een stevige positie in het programma, want - ik kan het niet vaak genoeg kan benoemen - de stem van de inwoners is leidend bij alle projecten die we opzetten.”

 

INFORMATIEMANAGEMENT

Kesler: “Naast het leggen van verbinding op alle niveaus en het belang van goede communicatie, vormt informatiemanagement een belangrijke pijler in het programma. Hiervoor ontwikkelden we een interactief dashboard waarmee we live kunnen monitoren hoe de voortgang is in de verschillende projecten en welke resultaten we boeken op de verschillende niveaus van project, populatie en burger. We hopen eind 2017 een trendbreuk te kunnen laten zien op de drie assen van Triple-Aim.” 

GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Kesler: “Populatiegericht werken is een manier om de zorg en ondersteuning toekomstgericht en duurzaam te organiseren. We zien binnen GezondVeluwe dat bestuurders met elkaar de schouders onder dit concept willen zetten, waarbij de betrokkenheid van zorgverleners en de inwoners essentieel is. Een mooi en spannend proces!”

Ook in het nieuwe jaar houden we u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen in het programma GezondVeluwe.

 

"Het is prachtig als alle partijen, professioneel en informeel een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio.”

Betrokken bij dit projectTerug naar overzicht actueel