19-01-2017 | Ouderenzorg, Jeugd, Gezonde wijkaanpak

"Veel aandacht voor ouderenzorg en jeugd-GGZ"

Foto

"Ouderenzorg en jeugd-GGZ staat hoog op onze agenda,” zegt Manon van Leeuwen, de nieuwe directeur van Huisartsen Zorg Eemland. "Op het gebied van jeugd-GGZ trekken wij samen op met de gemeente om de samenwerking tussen de driehoek wijkteam, huisarts en jeugdarts (GGD) goed te laten slagen. Daarnaast komend jaar veel aandacht voor de beddenproblematiek voor kwetsbare ouderen in onze regio."

 

"Diamuraal is overgegaan in Huisartsen Zorg Eemland. We zijn een nieuwe regionale huisartsenorganisatie. Bijna alle 150 huisartsen in Eemland zijn lid van de HCE (Huisartsen Coöperatie Eemland),” vertelt directeur Manon van Leeuwen. “De coöperatie is enig aandeelhouder van de nieuwe organisatie Huisartsen Eemland BV en is dus echt een organisatie van, voor en door huisartsen. Zorginhoudelijk houden wij ons bezig met diabetes, COPD, CVRM, ouderenzorg en GGZ. Als innovatiethema’s hebben wij dit jaar wondzorg en nieren op de agenda gezet. Persoonsgerichte zorg loopt door alle ketens heen. Daarin werken we samen met Zelfzorg Ondersteund en raedelijn.

"Innovatiethema’s dit jaar zijn wondzorg en nieren. Zelfmanagement loopt door alle ketens heen. Daarin werken we samen met Zelfzorg Ondersteund en raedelijn."

Waar liggen kansen en uitdagingen? 

“Voornamelijk rond jeugd-GGZ en ouderenzorg. De wijkteams zijn door alle gewijzigde wet- en regelgeving nog onvoldoende georganiseerd. De huisartsen waren niet altijd op de hoogte van alle ontwikkelingen en zijn op zoek naar de juiste contactpersonen en mogelijkheden. We werken momenteel samen met een aantal specialisten ouderengeneeskunde die de huisartsen en de POH-ouderenzorg ook opleidingen aanbieden. Over het zorgprotocol, maar ook hoe zij een multidisciplinair overleg kunnen voeren en gebruik kunnen maken van elkaars expertise in de wijk. Daar willen we de huisartsen graag bij helpen.”

"Het idee is om alles wat in de wijken gebeurt in een virtuele omgeving in beeld te brengen. Nu hebben niet alle professionals de activiteiten in de wijk scherp in beeld."

"Rond Eemland Vitaal liggen zeker kansen. Het idee is om alles wat in de wijken gebeurt in een virtuele omgeving in beeld te brengen. Nu hebben niet alle professionals de activiteiten in de wijk scherp in beeld. De huisartsen kunnen de activiteiten dan zelf aanmelden. Op die manier ontstaat er een overzicht van wat er gebeurt, maar ook ‘wat doet mijn collega’ en hoe kan ik die expertise gebruiken."

 

Wat staat er hoog op de agenda?

“Op het gebied van jeugd-GGZ trekken wij samen op met de gemeente om de samenwerking tussen de driehoek wijkteam, huisarts en jeugdarts (GGD) goed te laten slagen. Idealiter is er voor elke huisartsenpraktijk straks een vaste POH-GGZ-jeugd of gespecialiseerd eerstelijnspsycholoog beschikbaar die de huisarts ontlast en de verbinding legt met de wijkteamsOok zijn we heel actief met ouderen in de wijk. We hebben een mooi zorgprogramma ontwikkeld en organiseren actief multidisciplinaire overleggen (MDO’s), De wijkverpleegkundigen registreren zelfs al in ons systeem Portavita, dus dat is heel mooi. Daarnaast zijn wij in gesprek met de bestuurders van thuiszorginstellingen en verpleeghuizen over samenwerking en het intensiveren van het multidisciplinair overleg met de Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG)."

​​

"Ook het eerstelijnsverblijf staat hoog op de agenda. De beddenproblematiek voor kwetsbare ouderen is een groot probleem in onze regio. Er is nauwelijks overzicht van de beschikbare bedden en onze patiënten liggen vaak op de verkeerde bedden, dat willen we met elkaar beter in beeld brengen. Ons ideaal zou zijn een soort booking.com voor eerstelijnsbedden waar je in een oogopslag ziet waar, welke bedden beschikbaar zijn en waar professionals op in kunnen loggen.” 

"Ons ideaal zou een soort booking.com zijn voor eerstelijnsbedden waar je in een oogopslag ziet welke bedden waar beschikbaar zijn en waar professionals op in kunnen loggen."
Afbeelding

HOE ZIET U DE ROL VAN RAEDELIJN?

“Raedelijn zie je aan alle kanten aanhaken", zegt directeur Manon van Leeuwen. “Rond jeugd-GGZ trekken we heel intensief op met raedelijn om de samenwerking tussen de driehoek wijkteam, huisarts en GGD in alle wijken goed te laten slagen. Rondom ouderenzorg zou raedelijn ook een rol kunnen spelen bij het vergroten van de bewustwording van professionals rond dit thema door het organiseren van bijvoorbeeld domeinoverstijgende bijeenkomsten, zoals ze eerder rond jeugd-GGZ hebben gedaan."

 

Waar hoopt u te staan over een jaar? 

"Onze focus heeft de omzetting van de huisartsenpost Amersfoort - nu nog onderdeel van de stichting Primair in Utrecht - naar onze organisatie, zodat de HAP per 1 januari 2018 ook dichterbij de Eemlandse huisarts staat. Zo kunnen we de afspraken die we nu maken rondom de zorg voor bijvoorbeeld de kwetsbare ouderen, jeugd en ook de 24-uurs-zorg beter op elkaar afstemmen. Daarnaast werken we er hard aan dat de pilot rond ouderenzorg  een definitieve status krijgt en we hier ook afspraken over kunnen gaan maken met onze zorgverzekeraar. Wij financieren nu nog uit eigen middelen, maar die pot is een keer op.”