Opdrachten
Hoe profiteer ik van organisatie en infrastructuur in de wijk?

Ga de wijk in om de zorgvraag te achterhalen en organiseren.

Context

De ambities om via eerstelijnszorg maatschappelijke en gezondheidsproblemen op te lossen (preventie, vitaliteit, zelfredzaamheid, complexe zorgvragen) lijken alsmaar toe te nemen. Tegelijkertijd spelen deze vraagstukken niet alleen in de wijken waar gezondheidscentra zich op richten, maar verandert er ook veel in de bredere context van organisaties in de zorg. Financiers lijken zich meer te richten op de regio en in mindere mate op de wijk, juist waar de SGU zit. Diverse organisaties lijken hierop al een voorschot te nemen. De gemeente is een speler die via haar taken en de daarbij relevante organisaties ook actief kijkt naar wat er in de wijk nodig is en inzet pleegt. De relatie met het sociaal domein komt steeds sterker naar boven. Daarnaast spelen een belangrijke rol: de zorg voor de kwetsbare ouderen, zorg in achterstandswijken, de organisatie van samenwerking en de infrastructuur in de eerste lijn. Hoe krijg ik hierin een helder beeld voor onze toekomstige organisatie? Een voorbeeld waar we als Raedelijn met de gezondheidscentra van de Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU) dit proberen uit te werken. 

 

Aanpak

Stap 1 - Wijkverkenning                   

Een korte verkenning in relatie tot de wijk: 

 • Wie zijn in relatie tot de gezondheidscentra belangrijke spelers in de wijk?
 • Hoe kijken zij naar de multidisciplinaire zorg in de wijk, nu en in de toekomst?
 • Hoe kijken zij naar de centra van SGU?

Op eenzelfde wijze spreken we een aantal patiënten, een aantal professionals en samenwerkingspartners vanuit de Stichting Gezondheidscentra Utrecht.

 

Stap 2 - Bijeenkomst toekomstrichting      

In deze bijeenkomst staan we stil bij de bevindingen uit stap 1. Samen proberen we deze verbindingen te vertalen naar werken in de wijk. Kunnen we scenario's bedenken die zowel gerelateerd zijn aan onze eigen wereld als de wereld om ons heen? We gaan op zoek naar het scenario dat enerzijds iedereen in beweging brengt en dat anderzijds ons richting geeft.

 

Stap 3 - Stap naar binnen                           

Strategische sessie met MT/staf: wat betekent het gekozen scenario voor de sturing, partnerships en financiering? Hoe staat dit in verbinding met het medisch en sociaal domein? We richten onze blik naar binnen. Wat vergt dit scenario van onszelf, waarvoor is aandacht nodig in ons eigen verandertraject? Welke stappen gaan we daarvoor met elkaar zetten? 

 

Stap 4 - Stap naar buiten                           

Wat vergt dit nieuwe scenario voor de multidisciplinaire zorg van de SGU in de toekomstige jaren. Naast een intern verandertraject vraagt het om kwartiermaken met de stad én partners. We koppelen het verandertraject aan de relevante buitenwereld, waardoor het 'hoe verder' handen en voeten krijgt in de multidisciplinaire zorg in de wijk.doel

Realiseren van een gedragen en passend toekomstbeeld en een concreet scenario voor de gezondheidscentra en de professionals, door met partners, burgers en externe partijen te kijken naar multidisciplinaire zorg in de wijk, nu en in de toekomst.

 

Waarin de beoogde toekomstrichting invulling krijgt in relatie tot de eigen praktijkvoering, in inhoud, organisatie en mogelijke samenwerking en de ambities daarbij. 

tips

 1. Vergroot jouw netwerk
 2. Organiseer de randvoorwaarden voor de juiste stappen in het proces
 3. Denk in wij i.p.v. zij, maar neem je verantwoordelijkheid

Successen

 • Medewerkers zijn aanwezig op cruciale momenten.
 • Medewerkers zijn betrokken bij het maken van essentiële keuzes.
 • Medewerkers zijn bereid om los te komen van het dagelijkse werk.
 • Medewerkers staan open voor het gesprek over ambities en drijfveren.
 • Bestuur, medewerkers, gemeente en verzekeraar gaan de wijkgerichte verbinding aan om met elkaar samen te werken i.p.v. naast elkaar te werken.

uitgangspunten

 1. Richt een blik naar buiten om de toekomst vorm te geven en te zien waar ruimte zit.
 2. Betrek aan de voorkant de stakeholders om maximaal te profiteren.
 3. Ga direct aan de slag in de wijken, zodat de beweging onomkeerbaar is.

Project details

Projecteigenaar:

Wijkgezondheidscentrum Lunetten, Het Zand en gezondheidscentrum Hoograven

Betrokken partijen:

Gemeente Utrecht en zorgverzekaar

Gevoeligheden:

Betrokkenheid en invloed van financiers

Rol Raedelijn:

procesbegeleider en aanjager


Meer weten over dit uitgelichte project?