Over raedelijn

Samenwerken aan zorg en gezondheid

Samenwerking is de sleutel tot passende zorg, persoonsgericht, op maat en dichtbij. Wij begeleiden, ontwerpen en onderzoeken veranderprocessen in de organisatie van zorg. Dat doen we vanuit verschillende rollen op lokaal en regionaal niveau.   

 

Raedelijn is een adviesbureau. Wij geloven in samen werken​ aan zorg en gezondheid​. Wij geven samen met professionals, zorgpartners, gemeentes, zorgverzekeraars en inwoners concreet invulling aan integrale samenwerking tussen zorg, gezondheid en welzijn. Uitgangspunt daarbij is dat de mens passende zorg ervaart en eigen regie over zijn gezondheid heeft. Wij staan u graag bij in het veranderende zorgveld als kwartiermaker, met strategisch advies, project- of programmamanagement.

 

Raedelijn

De naam is afgeleid van ‘Raadgevers eerste lijn’.

 

Hoe wij werken


Onze adviseurs hebben de expertise om complexe projecten tot een goed en gedragen eindresultaat te brengen. We kennen de regio en de belangen die hier spelen. Een opdracht begint met een intake. Wij nemen graag de tijd om uw vraag te verhelderen en horen graag wat u verwacht en welke resultaten u wilt bereiken. Op basis daarvan maken we een offerte met een plan van aanpak en een tijdspad. Wij vinden het belangrijk om ook tussendoor de vinger aan de pols te houden door tussentijdse evaluaties te doen. Zo werken we samen. Prettig, efficiënt en effectief. 


Missie, visie en kernwaarden


Missie

Werken aan gezondheid en het organiseren van passende zorg

visie

Wij geloven dat samenwerking de sleutel is tot passende zorg, persoonsgericht en op maat, dicht bij mensen. Om dat te realiseren is een andere organisatie van zorg en een nieuwe aanpak nodig. Een nieuwe manier van samenwerken over de grenzen van de eigen organisatie, lijnen en domeinen heen. 

 

kernwaarden

Verbindend

Op inhoud met oog voor belangen. We verbinden mensen, organisaties en domeinen. We geloven dat als mensen, organisaties en domeinen samenwerken de zorg voor mensen verbetert. We hebben oog voor belangen en kwaliteiten van personen en het netwerk.

 

Vernieuwend

We zoeken nieuwe manieren, durven voorop te lopen en andere perspectieven te laten zien. We durven los te laten wat niet meer werkt en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

 

Persoonlijk en gedreven 

We kennen de markt, de uitdagingen en hebben een brede kennis van de zorg in het algemeen en de regio in het bijzonder. We zijn gedreven veranderprofessionals. We zijn in staat om landelijke ontwikkelingen te vertalen en regionaal en lokaal maatwerk te leveren. We hebben kracht om projecten of programma's aan te jagen en daadkracht om ze tot een succesvol einde te brengen.


Onze regio


 


Afbeelding

Financiering en beleidsregel


Wij financieren ons basispakket van advies en diensten uit ondersteuningsgelden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Die financiering is gebaseerd op de ROS-beleidsregel 'Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling (BR/CU-7014)'. 

 

Wijze van financiering

De verschillende zorgverzekeraars in Nederland dragen een bepaald bedrag af aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN), die op haar beurt op basis van het aantal inwoners per regio een herverdeling van deze gelden maakt. Voor de regio Midden-Nederland heeft Raedelijn hiervoor afspraken met zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ en Zorg en Zekerheid. 

 

Betaalde dienstverlening

Soms krijgen wij vragen die wel onder onze missie, maar niet binnen de ROS-beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vallen (zie de beslisboom hieronder). We hebben wel de kennis en competenties in huis om deze vraagstukken te beantwoorden. We bieden ook in deze situatie graag onze diensten aan. We maken vooraf een offerte en leveren maatwerk: u weet vooraf welke investering u doet en tot welk resultaat dit leidt.Adviesraad en Raad van Toezicht


Raedelijn werkt met een Adviesraad en Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit: 

  • voorzitter: Bert Kuipers, eigenaar Naoshima, Opdrachten in de zorg en Public Affairs
  • lid: Leo Broekman, adviseur Ateroa Organisatie Advies
  • lid: Elseline Verheul, huisarts huisartsenpraktijk Empel in Den Bosch

Het bestuursmodel is gebaseerd op besturing op afstand. Dat betekent dat raedelijn binnen de gegeven kaders zelfstandig opereert.

 

Adviesraad

Deze adviesraad komt minstens twee keer per jaar samen. De raad geeft raedelijn gevraagd en ongevraagd advies. 

 

Leden: 

  • Margo Weerts, onafhankelijk voorzitter, ex-directeur van de Hart & Vaatgroep
  • Joghem de Wreede, eerstelijnspsycholoog Utrecht
  • Jacinthe Smits, oefentherapeut Mensendieck Amersfoort
  • Viktor Berkhout, fysiotherapeut Zeist 
  • Hettie Vliegen, logopedist Utrecht
  • Hans van Geuns, huisarts Baarn  
  • Mark Slager, apotheker Amersfoort

 


Werken bij Raedelijn


Op dit moment zijn er geen vacatures. Ben je nieuwsgierig naar onze organisatie als potentiële werkgever? Stuur dan een open sollicitatie naar info@raedelijn.nl of neem contact op voor meer informatie via 030. 26 44 546. 


Klachten- en complimentenregeling


Kwaliteit, klantvriendelijkheid en zorgvuldigheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zorgvuldig werken. De meeste klanten zijn tevreden over de geleverde diensten. Toch kan het voorkomen dat u over bepaalde gedragingen van een medewerker minder of juist boven verwachting tevreden bent.

 

Een klacht indienen

Bent u ontevreden over het functioneren van een medewerker? Bespreek het dan eerst met deze persoon. Wanneer u er samen niet uitkomt, kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtencommissie. De klachtenregeling is laagdrempelig. Er zijn geen kosten verbonden.

 

Complimentenregeling

Natuurlijk horen wij ook graag wanneer u tevreden bent. Wij vinden het leuk om 'uw compliment' te ontvangen op info@raedelijn.nl.

 jaarverslag


Directeur Nienke Hulshof: “​Gezamenlijke regie en samenwerking tussen zorg en gezondheid. Dat is de rode draad van de projecten in 2015. In dit jaarverslag blikken we terug én vooruit op negen bijzondere projecten. Negen inspirerende voorbeelden van samenwerken aan zorg en gezondheid. We laten daarbij vooral de professional aan het woord. In totaal spraken wij veertien collega’s van u over samen werken aan zorg en gezondheid.”

 

 


Afbeelding


Vacatures eerste lijn


Een overzicht van vacatures in de eerste lijn in de regio Midden-Nederland. 
Wilt u een vacature plaatsen? Stuur een mail naar info@raedelijn.nlOnze adviseurs

Wij hebben de regio
Midden-Nederland in beeld.
Bekijk feiten & cijfers

Infographic
Infographic
Infographic
Infographic
Aan de slag in de regio? Neem contact met ons op.
Naar adviseurs Naar contact