Actueel
Foto
08-05-2018 | centrum voor levensvragen

Gooi en Vechtstreek krijgt Centrum voor Levensvragen

Mensen die thuis wonen in Gooi en Vechtstreek en worstelen met levensvragen kunnen eind 2018 terecht in het Centrum voor Levensvragen. Op dit moment is in de regio geen plaats waar mensen terecht kunnen met zingevingsvragen, terwijl de behoefte er wel is. Daarom hebben bestuurders in Gooi en Vechtstreek hiertoe besloten.

 

Het Centrum voor Levensvragen biedt ondersteuning voor zowel cliënten, als professionals en vrijwilligers. Mensen met levensvragen kunnen ondersteuning krijgen van een consulent 'levensvragen'. Voor professionals en vrijwilligers is het een expertisecentrum. Het geeft hen handvatten om passende ondersteuning te bieden bij deze vragen. De initiatiefnemers voor het Centrum voor Levensvragen zijn Amaris, HilverZorg, Inovum, Hospice Kajan, Tergooi en Vivium en het wordt gesteund door het regionale bestuurlijke netwerk 'goed en gezond leven'.

 

Langer thuis

Mensen willen langer thuis wonen en zelfstandig blijven, ook als ze ouder worden, beperkingen krijgen, ziek worden of in de terminale fase komen. Het is de uitdaging om tijdens die periode een zo groot mogelijke kwaliteit van leven te ervaren. Aandacht voor levensvragen draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele, sociale en spirituele uitdagingen in het leven om te gaan.

 

Geen centrale plaats

Op dit moment is er geen plaats in de regio Gooi en Vechtstreek waar mensen terecht kunnen met levensvragen. Mensen die (nog) thuis wonen en geen lid zijn van een levensbeschouwelijk- of geloofsgenootschap hebben geen toegang tot geestelijke begeleiding. Bij deze doelgroep is echter wel behoefte aan ondersteuning bij zingevingsvragen, zeker in de laatste fase van het leven.

 

Gebrek aan expertise

Zorgverleners en vrijwilligers zijn niet altijd in staat om de (meestal verborgen) levensvraag te signaleren, simpelweg omdat de expertise ontbreekt. Hierdoor kan het voorkomen dat zij niet goed weten hoe ze om moeten gaat met levensvragen. Ook zijn er geen mogelijkheden om de geestelijke zorg die is gestart in een ziekenhuis of verpleeghuis over te dragen aan een geestelijk begeleider in de eerste lijn. Hierdoor stopt die vorm van zorg.

 

Professionele ondersteuning

Het Centrum voor Levensvragen voorziet in deze behoefte. Het doel is om cliënten en naasten (mantelzorgers) die worstelen met levensvragen of in een crisis verkeren, tijdig, adequaat en professioneel te ondersteunen. De consulent levensvragen start met een telefonisch consult en komt als de situatie erom vraagt op huisbezoek. Om hulpverleners te bekwamen is het Centrum voor Levensvragen ook een expertisecentrum. Naast scholingen kan de zorgverlener met vragen terecht bij een deskundige.

 

Rol raedelijn

Raedelijn ontwikkelde de businesscase voor het Centrum voor Levensvragen en vervulde een actieve rol bij het organiseren van het bestuurlijke commitment. De oprichting van het Centrum van Levensvragen wordt begeleid door Everdien Gardner, coördinator netwerk palliatieve zorg Gooi- en Vechtstreek en Linda van de Poll, projectleider raedelijn. In het laatste kwartaal van 2018 start het Centrum van Levensvragen.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over het Centrum voor Levensvragen in Gooi en Vechtstreek? Neem contact op met Linda van de Poll lvdpoll@raedelijn.nl.