Opdrachten
Hoe zorgen we dat meer mensen kunnen sterven op de plaats van voorkeur?

Door palliatieve zorg in de eerste lijn beter te maken

Context

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg wil een extra impuls geven aan samenhang en verbetering van palliatieve zorg, onderwijs en onderzoek. In Midden-Nederland is dit programma vormgegeven in het consortium Septet.

In onze visie is palliatieve zorg, generalistische zorg. Primair ligt de focus op palliatieve zorg in de eerste lijn zodat in 2020 meer mensen tijdens de palliatieve fase op een goede manier thuis kunnen verblijven en thuis kunnen overlijden. 

Een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de palliatieve zorg in de eerste lijn is een betere samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners en het bevorderen van de deskundigheid onder andere door het gebruik van beschikbare instrumenten. Wat is nodig om huisartsen aan te laten sluiten bij dit programma? Continuïteit en van zorg en samenwerking te bevorderen. Aan Raedelijn de vraag om als kwartiermaker Septet te begeleiden bij het aansluiten van de eerste lijn.

 

Aanpak

De Raedelijnadviseur vormt samen met een huisarts het kwartiermakersduo. Zij adviseert en begeleidt het consortium bij het opzetten en inrichten van projecten,  De focus ligt op de palliatieve zorg in de eerste lijn. Concreet gebeurt dit door projecten als PaTz. Dit staat voor palliatieve thuiszorg. Een PaTZ-groep is een goede vorm om de samenwerking en de deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen bevorderen.

Binnen Septet volgen we de volgende aanpak:

  • Verkenning: Hoe ziet de palliatieve zorg er op dit moment uit in Midden-Nederland? Wat gaat goed en waar loopt men tegen aan?
  • Structuur: inrichten van de samenwerkingsstructuur binnen Septet
  • Projecten opzetten en uitvoeren zoals PaTz, betrokkenheid huisartsen bij de palliatieve ziekenhuisteams, palliatieve zorg in de huisartsenopleiding, toekomstgerichte hospicezorg

 

Over raedelijn

“Als Septet hebben wij Raedelijn leren kennen als een organisatie die heel concreet, snel en deskundig ondersteunt in processen en het aanbrengen van structuur. En ook heel belangrijk, een goede verbinder van organisaties. Die begeleiding zien wij heel nadrukkelijk en daar prijzen wij ons als Consortium Palliatieve Zorg heel gelukkig mee."

 

Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg Doel

Verbeteren van palliatieve zorg waardoor meer mensen op de plaats van voorkeur kunnen sterven en op een goede manier thuis kunnen blijven in de laatste levensfase.

SUCCESSEN

  • korte lijnen: nauwe verbinding tussen het veld en consortium
  • betrokkenheid van huisartsen is groot, dit komt doordat het kwartiermakersschap is ingevuld door huisarts en Raedelijnadviseur

Resultaten

  • aantal palliatieve thuiszorg (PaTz)-groepen en cirkelteams is verdubbeld
  • zorgpad palliatieve zorg bij hartfalen in regio Tiel
  • invoeren Utrechts Symptoom Dagboek (vier dimensioneel)  bij huisartsen in Bunnik en De Bilt waardoor meer zorg op maat 
  • project HOPEVOL. Dat brengt zorgbehoefte van patienten die in een hospice verblijven en hun naasten in kaart. Dit biedt handvatten om kaders van hospicezorg te ontwikkelen

Samenwerkingspartners

Netwerken palliatieve zorg, IKNL, (kader)huisartsen, Expertisecentrum Palliatieve Zorg (Juliuscentrum UMC Utrecht), hospices, ziekenhuizen

PROGRAMMA

Nationaal Programma Palliatieve Zorg l Consortium Septet

ONZE ROL

Kwartiermaker bij het consortium Septet  


Meer weten over dit uitgelichte project?


Project in regio