20-12-2018 | Nieuws

Ook in 2019: vergoeding voor PaTz-groepen

Foto

Voor huisartsen die deelnemen aan een PaTz-groep (Midden-Nederland) is ook in 2019 een vergoeding beschikbaar gesteld. Het gaat weer om een eenmalige toeslag op het inschrijftarief per jaar per inschreven patiënt. De exacte voorwaarden en manier van aanmelden volgen begin januari. Eind 2018 is de aanvraag gehonoreerd door de Regiotafel Midden-Nederland. De aanvraag is in gezamenlijkheid door huisartsen en Zilveren Kruis toegekend.  

 

Deelnemend huisarts PaTz-groep:“Ik vind de meerwaarde vooral het contact met de andere eerstelijns zorgverleners. Ik leer ontzettend veel praktische zaken van ze en zie ook hoeveel (vaak meer dan wij) oog ze voor de patiënt hebben in al zijn facetten. Er bestaat geen ander overleg waarin dit voorkomt.”

"Ik vind de meerwaarde vooral het contact met de andere eerstelijns zorgverleners"

Kwaliteitsslag PaTz-groep

Naast het stimuleren om te starten met een PaTz-groep is de PaTz-vergoeding in 2019 specifiek bedoeld om als bestaande PaTz-groep een kwaliteitsslag te maken. Op basis van de PaTz-monitor zijn er vijf aanbevelingen waar huisartsen met hun PaTz-groep extra op in moeten zetten:

 

  • (Nieuwe) groepen blijven actief
  • Leden maken gebruik van de ‘surprise question’ en het register (PaTz Portal)
  • Wijkverpleegkundigen brengen hun deskundigheid in de PaTz-besprekingen
  • In de PaTz-groepen is aandacht voor zingeving
  • PaTz-groepen bespreken overleden patiënten

 

In het voorjaar van 2019 wordt een regionaal symposium gehouden met praktische handvatten die hieraan bijdragen. Daarnaast zal eind 2019 opgehaald worden in hoeverre PaTz-groepen aan bovenstaande onderdelen werken.

 

Enthousiast geworden?

Neem eens een kijkje op de website van Stichting PaTz, www.patz.nu. Daar vindt u uitgebreide informatie over PaTz en de PaTz Portal. Ook kan er een ambassadeur van de Stichting PaTz langskomen om meer te vertellen over PaTz.

 

Wij ondersteunen u graag met het starten en het door ontwikkelen van uw PaTz-groep. Bijvoorbeeld door u advies te geven over het opzetten van een PaTz-groep of door u in contact te brengen met een ambassadeur of een consulent.

 

Wilt u meer weten over de vergoeding voor PaTz-groepen? Bekijk hier de voorwaarden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Simone Boer, adviseur Raedelijn, sboer@raedelijn.nl, 06 52 63 99 14

Inge van Trigt, adviseur IKNL, IKNL, i.vantrigt@iknl.nl, 06 46 14 01 72