21-03-2019 | Nieuws

Next level voor PaTz-groepen

Foto Foto Foto

Zo’n tien jaar geleden startten de eerste Palliatieve Thuiszorg groepen (PaTz). Groepen waarin huisartsen en wijkverpleegkundigen uit hetzelfde werkgebied bij elkaar komen. Patiënten met een levensverwachting van korter dan een jaar worden hierin besproken. Een succesvolle formule die inmiddels vraagt om een volgende stap: kwaliteit vergroten. In het kader van het ZonMw Palliantie project “Further development of PaTz as an instrument for improving palliative care in the primary care setting” worden zeven inspiratiebijeenkomsten door heel Nederland georganiseerd om te streven naar een hoger level.

 

In de gemiddelde huisartsenpraktijk overlijden ongeveer twintig mensen per jaar. Eén tot twee plotseling, vijf aan kanker, zes aan een chronische ziekte en zeven tot acht aan de gevolgen van dementie. Huisartsen en wijkverpleegkundigen proberen binnen hun PaTz-groepen te komen tot optimale palliatieve zorg.

 

“Elkaar beter kennen, expertise en deskundigheid benutten, maar ook ervaringen durven delen, dat is de basis van deze groepen. Dat blijkt heel waardevol” vertelt Simone Boer die namens raedelijn lid is van de taakgroep PaTz Midden-Nederland. “Over het hele land zijn nu zo’n 200 groepen, de Utrechtse regio kent er nu ruim 30. “Mooie aantallen die we nog graag zien groeien” aldus Simone.

"In heel Nederland zijn nu 200 PaTz-groepen."

Handvatten en feedback

“Nu we merken dat er aardig wat PaTz- groepen zijn opgericht kunnen we ons gaan focussen op de volgende stap: kwaliteit vergroten” vertelt Inge van Trigt, adviseur IKNL en voorzitter van de taakgroep PaTz. “De groepen kunnen professionaliseren door extra handvatten te krijgen. Tijdens de inspiratiebijeenkomsten gaan we in op deze verbetermogelijkheden, maar het is ook heel fijn om eens samen te komen en ervaringen uit te wisselen.”

 

Inge van Trigt geeft tijdens de eerste inspiratiebijeenkomst in Utrecht verbetersuggesties aan de hand van de PaTz-monitor. Een onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd door het VUMC. “Een belangrijk thema dat nog te weinig besproken wordt is zingeving. Daar is nog een stap te maken” legt Van Trigt uit. “Wat ook een concrete aanbeveling is: stimuleer de rol van de wijkverpleegkundigen. Zij zijn soms terughoudend om hun kennis en kunde in te brengen.” Dat herkennen enkele deelnemers, die dat als doelstelling formuleren om te verbeteren. Anderen stellen terecht vragen over het portal waar de groepen mee werken. “Het advies is om het PaTz-portal zo veel mogelijk te gebruiken. Zo kan het helpen om een beter zorgplan te maken voor patiënten” geeft Inge van Trigt terug.

 

"Stimuleer de rol van de wijkverpleegkundigen. Zij zijn soms terughoudend."

Dat wat aandacht krijgt, groeit

“Het samenkomen in een PaTz-groep gaat steeds soepeler en we hebben er inmiddels ook routine in. Maar het blijft lastig om de tijd te nemen die eigenlijk nodig is. Vooral voor huisartsen blijkt het lastig om het in te plannen in hun drukke schema’s” vertelt één van de deelnemers. “Dat herkennen wij zeker ook maar we hebben het nu zo georganiseerd dat we voor de PaTz-gelden een waarnemer inzetten en zelf op tijd weg kunnen” reageert een huisarts. 

 

Gezamenlijk formuleren de deelnemers doelstellingen om meerwaarde voor hun PaTz-groep te realiseren. “Wij willen meer ingaan op álle vier de domeinen (fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel) van de cliënt en hebben daar nu concrete acties voor bedacht” vertelt een deelnemer.

Dagvoorzitter Rudi von Bartheld weet hoe het proces werkt. “PaTz is booming! En dat is heel goed nieuws. Het verschil tussen net gestarte groepen en de langer bestaande is goed merkbaar en is ook logisch te verklaren. Je leert elkaar gaandeweg kennen en zo komt er ook meer ruimte voor emotie en de zaken waar het echt om draait. In een vertrouwde setting kan je die beter met elkaar delen. Zoals een aanbeveling uit de monitor zegt: Houd vol! De tijd doet z’n werk.” 

 

VOORWAARTS PATZ!

Wil jij handvatten krijgen om je PaTz-groep naar een next level te tillen? Meld je aan voor de inspiratiebijeenkomst in Amersfoort op 16 april via patz@bureauseconde.nl 

 

Of wilt u meer weten over de vergoeding? Bekijk hier de voorwaarden. Ook kunt u altijd contact opnemen met:

 

Simone Boer, adviseur raedelijn, sboer@raedelijn.nl, 06 52 63 99 14

Inge van Trigt, adviseur IKNL, IKNL, i.vantrigt@iknl.nl, 06 46 14 01 72