Actueel
Foto
20-02-2019 | Nieuws

Netwerksamenwerking, gewoon doen!

Complexe maatschappelijke vraagstukken (zorg en welzijn) vragen om samenwerking over organisatiegrenzen heen. Het vraagt domein overstijgende samenwerking van partijen, commitment op het hogere maatschappelijke doel, en het vraagt lef en eigenaarschap van de deelnemende partijen: partijen/bestuurders die ‘ervoor gaan’. Door deze samenwerking vervagen grenzen tussen domeinen en organisaties” vertelt strategisch adviseur Hans Puijk.


DE ENERGIE LOOPT WEG…

Professionals die samen een project starten, gericht op een actueel thema: je ziet het vaak. Wat ook geregeld voorkomt is dat er gelijktijdig en in hetzelfde werkgebied samenwerkingsconvenanten actief zijn. Helaas vaak zonder duidelijke vervolgafspraken. Tel daarbij op dat er vaak ook nog diverse trajecten lopen die zijn ontstaan vanuit verschillende initiatieven, gericht op een variatie van thema’s.

 

Het gevolg is een carrousel van regionale projecten. Zonder samenhang en die geen antwoord geven op de oorspronkelijke vraag. Niemand voelt zich nog eigenaar van het totaal, de energie loopt weg en een verdere samenwerking is niet meer vanzelfsprekend.

 

"Niemand voelt zich nog eigenaar van het totaal, de energie loopt weg."

SAMEN WERKEN OP MAAT 

“Dat kan anders” vindt Hans Puijk namens raedelijn. “Het is een kwestie van de focus omzetten: van denken en praten naar samen doen.” Raedelijn is inmiddels in meerdere regio’s aangehaakt om met een aantal betrokken en enthousiaste samenwerkingspartijen een netwerk te organiseren. “Dit zijn netwerken waarbinnen men zich verbonden voelt vanuit een integrale visie, gedeelde ambitie. Op regioniveau en met duidelijke uitgangspunten.”

 

Om daadwerkelijk impact te kunnen hebben is een zekere schaalgrootte van netwerken nodig en een meerjarenperspectief, vindt raedelijn. "Voor duurzame verbetering van  gezondheidsuitkomsten, kwaliteit en doelmatigheid gaan wij uit van regio’s van 100.000 inwoners of meer. Uiteraard verschillen regio’s van elkaar en om die reden is een aanpak op maat noodzakelijk” stelt Puijk.

 

DE GEDEELDE AMBITIE

“In een samenwerkingsverband moet je blijven investeren om de focus scherp te houden” zegt Hans Puijk. Een mooi voorbeeld is volgens hem de doorontwikkeling van GezondVeluwe: van programma naar een slagvaardige netwerkorganisatie. 

"Het is een kwestie van de focus omzetten: van denken en praten naar samen doen.”

“Binnen Gezond Veluwe werken sociaal- en zorgdomein in gezamenlijkheid aan de ambitie: goed en gezond leven op de Veluwe. Met een bestuurlijk platform van 20 deelnemers en heel wat projecten kwam in 2018 de vraag: “hoe kunnen we daadkrachtig en dynamisch blijven binnen een steeds groter wordend samenwerkingsverband?” legt Hans Puijk uit. Ook kwam de vraag naar voren: ‘hoe behouden we een bestuurlijk eigenaarschap en betrokkenheid bij de regievoering van de samenwerking?’ 

 

“Met een aantal bestuurders hebben we bovenstaande vragen uitgewerkt en de keuze gemaakt voor een netwerksamenwerking met een bestuurlijke regiegroep. Daardoor blijft de energie stromen in de uitvoerende projecten vanuit de ambitie en uitgangspunten. Waarschijnlijk gevolg is dat we zo niet belanden in de valkuil die je bij een topdown georganiseerde plan & control structuur ziet. Want daar mist ook het werkelijk economisch, cultureel en sociale rendement.”

 

Rol van raedelijn

Raedelijn heeft veel ervaring bij de opstart en organisatie van netwerksamenwerking. Puijk: “Raedelijn kan de initiator en begeleider zijn die het netwerk creëert, organiseert en kan aanjagen. Essentieel bij de netwerkvorming is dat vanuit de gedeelde ambitie en het gevoeld eigenaarschap van de partijen de inhoud centraal staat.