Onze mensen

Marieke de Jong

adviseur

Werk

Marieke startte haar werkende leven als sociaal pedagogisch hulpverlener in een logeerhuis voor kinderen met een meervoudige beperking. Inmiddels werkt zij vaak in rollen van adviseur of procesbegeleider in verschillende domeinen binnen de zorg, maar haar hart blijft bij ‘de werkvloer’. Centraal in haar werk staat dat wat we aan het doen zijn, van toegevoegde waarde is voor de betrokken patiënt, de cliënt, de inwoner en de betrokken professional. "Betrokken zijn betekent mijns inziens automatisch het hebben van een rol in trajecten die over jou gaan."

Het gebeurt tussen mensen, daar moet je zijn om verschil te maken.

Drijfveren

"Creëren, verbinden, bouwen, ontdekken, plezier maken, beweging veroorzaken, met elkaar de vruchten plukken. Impact hebben. Ik leef op waar ik passie proef voor de cliënt en gedrevenheid om verschil te maken. Ik heb het idee dat verschil maken gebeurt in relatie met anderen, dus tussen mensen."


Foto
Meer weten?
Vraag het Marieke
Meer weten over het werk van Marieke