Over raedelijn

Met wie werken wij samen?

Samen werken aan zorg en gezondheid. Dat doen we niet alleen. Raedelijn werkt samen met regionale en landelijk samenwerkende gemeenten, zorggroepen, zorgorganisaties, kennispartners en burgerinitiatieven aan de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en monitoring van samenwerkingsafspraken.


Raedelijn is onderdeel van het ROS-netwerk en aangesloten bij InEen, de brancheorganisatie voor de eerste lijn. 

 

Flexpool 

Naast de vaste kern adviseurs werkt Raedelijn op flexibele basis samen met professionals uit het veld. Met de kennis en expertise die we zo in huis hebben en halen, zijn we nog beter in staat om onze dienstverlening optimaal af te stemmen op de vragen uit het veld. 

 

ros-netwerk


Raedelijn is een van de zestien ROS'en en maakt onderdeel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk. Iedere ROS zet zich in een eigen regio in voor het realiseren van geïntegreerde zorg. Het werkgebied van Raedelijn is Midden-Nederland. Voor regio-overstijgende en landelijke aangelegenheden wordt, naast de ROS’en zelf, ook het ROS-netwerk ingezet.
ineen


InEen gelooft in de kracht van samenwerking in de eerstelijnszorg. Soepele samenwerking is essentieel voor kwalitatief goede zorg met de patiënt centraal. Samenhang in de sector vraagt om een gestroomlijnde organisatie. InEen versterkt de eerste lijn door organisatie, samenwerking en innovatie. Daarbij werken ze nauw samen met de leden: gezondheidscentra, zorggroepen, ROS’en, eerstelijnsdiagnostische centra en huisartsenposten.ebu


‘Hoe houden we de zorg betaalbaar en blijven we gezond? Welke technologieën kunnen ons daarbij helpen?’ Economic Board Utrecht (EBU) verbindt sectoren die elkaar nu nog onvoldoende weten te vinden. Nienke Hulshof, directeur Raedelijn is boardmember voor het domein ‘Gezond’. In deze functie stimuleert zij economische, duurzame ontwikkelingen in de regio Utrecht, door bedrijven, kennisinstellingen en overheden te verbinden en enthousiasmeren rond innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Matthijs Zwier, senior adviseur is vanui Raedelijn betrokken bij het programma U-zelf (zelfmanagement).Landelijke partners


De ROS’en, waaronder Raedelijn, onderhouden nauwe contacten met onder andere NIVEL, RIVM, ZN, VWS, Vilans, Jan van Es Instituut, Zelfzorg Ondersteund (ZO)  en Patiëntenfederatie Nederland.Onze adviseurs

Wij hebben de regio
Midden-Nederland in beeld.
Bekijk feiten & cijfers

Infographic
Infographic
Infographic
Infographic
Aan de slag in de regio? Neem contact met ons op.
Naar adviseurs Naar contact