18-10-2018 | Deel 6 E-book DuurSaam Houten

Inwoners en professionals in gesprek over oud worden

Foto

Hoe ervaren inwoners en professionals de veranderende samenwerking rond zorg en ondersteuning voor ouderen? Welke vragen en wensen leven er?  Deze kwesties staan centraal tijdens de dialoogtafels eind september. Zestien inwoners en elf professionals ontmoeten elkaar. Eén gesprek in Het Haltna Huis en één in Medisch Centrum Dorp. Het doel? Ophalen van aanbevelingen voor verdere verbetering van de samenwerking in de zorg en ondersteuning voor ouderen.

 

In een open en veilige sfeer deelt ieder persoonlijke ervaringen. Tips gaan over en weer, evenals praktische contactgegevens. De dialogen bieden de gelegenheid elkaar echt te ontmoeten en gelijkwaardig met elkaar in gesprek te gaan. Lees dit nieuwe verhaal in een update van het e-book.

 

SAMENWERKING ROND DE OUDERE

Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen en gaan na een opname zo snel mogelijk weer naar huis. Ook als zij zorg, behandeling of ondersteuning nodig hebben. Deze ouderen hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Zij vormen samen met mantelzorg en vrijwilligers het (zorg)netwerk rond de oudere. Het is belangrijk dat dit netwerk goed samenwerkt. Zeker op het moment dat een oudere niet meer goed voor zichzelf kan zorgen. In Houten werken organisaties uit zorg en welzijn samen in de zorg rond ouderen in het programma DuurSaam Houten. De ambitie? Goed oud worden in Houten. 

 

BETROKKEN ORGANISATIES

DuurSaam Houten is een initiatief van Zorg in Houten in samenwerking met de gemeente Houten en Sociaal Team Houten, Welzijnsorganisatie van Houten&co, Wijkverpleging Rivas, VVT-organisaties ZorgSpectrum, Warande, Vitras, Buurtzorg, Viveste en het St. Antonius Ziekenhuis. 


ROL RAEDELIJN

Samen met Antoinette Blok (directeur projecten) vormen raedelijnadviseurs het programmateam van DuurSaam Houten. Vanuit raedelijn zijn betrokken bestuursadviseur Marian Kesler. Marian houdt zich bezig met de strategische doorontwikkeling van het netwerk en is voorzitter van het bestuurlijk platform. Projectleider Edith de la Fuente. Zij is verantwoordelijk voor de projecten zorg en ondersteuning thuis en buitenshuis​. Met de lokale partners in zorg en sociaal domein worden werkafspraken, onder meer rond cruciale overdrachtsmomenten, ontwikkeld en geïmplementeerd met als doel de Houtense oudere kwalitatief goede​, afgestemd zorg en ondersteuning op de​ juiste plek ​te ​bieden.​ Maartje Hogenboom is informatiemanager. Zij ontwerpt de wijze waarop de voortgang en de resultaten van het programma zichtbaar kunnen worden gemaakt. Het interactief dashboard geeft inzicht in wat de inspanning in projecten opleveren voor de ouderen in Houten.