Opdrachten
Hoe meet ik of inspanningen leiden tot gezondheidswinst ?

Met een interactief dashboard

Context

Meten is weten. Programma GezondVeluwe streeft naar samenhangende zorg van goede kwaliteit gericht op gezondheidswinst voor de inwoners tegen dezelfde of lagere kosten. De regio is sterk vergrijsd en ouderenzorg staat dan ook hoog op de agenda. Binnen het programma loopt een aantal ouderenprojecten waarin zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraar en inwoners samenwerken. Hoe meet je of de inspanningen werken? Wat levert het op voor de inwoner? Ervaren zij een betere gezondheid? En wat betekent het voor de kosten? 

 

AAnpak

Raedelijn ontwikkelde voor Programma GezondVeluwe een interactief dashboard waarin partners relevante stuurinformatie delen en duiden. Een mooi instrument om voortgang van projecten en programma te monitoren én te sturen.  

Het interactieve dashboard geeft inzicht in hoe inwoners de gezondheid en de kwaliteit van zorg ervaren en inzicht ​in ​de kosten. Zo is bijvoorbeeld actueel de ontwikkeling in beeld van het aantal bezoeken van ouderen aan de huisartstenpost en spoedeisende hulp in beeld. 

Op basis van gesprekken met professionals uit het veld, ketenpartners en desk research heeft het programmateam een set van dertien uitkomst-indicatoren gesteld. Belangrijke wens is dat het instrument geen extra registratielast oplevert. Parallel aan dit proces worden spiegelsessies met de partners gehouden om de resultaten te duiden en er betekenis aan te geven. De projectgroepen zijn enthousiast. Hiermee kunnen zij het gesprek aangaan over hoe ​we de zorg en gezondheid voor ouderen integraal en duurzaam organiseren.

 

Informatiemanagement is altijd onderdeel van een populatiegericht programma.  Dit project maakt onderdeel uit van Programma GezondVeluweDoel

Verbeteren van de gezondheid voor 150.000 inwoners in Noordwest-Veluwe door duurzaam organiseren van zorg op basis van Triple Aim 

Tips

  1. Maak eerst een goede probleemanalyse voor je begint met informatiemanagement
  2. Organiseer de randvoorwaarden: gegevensuitwisseling tussen partners is noodzakelijk om monitoring te realiseren
  3. Monitor uitkomsten op populatieniveau (bijvoorbeeld ouderen) en niet bij alle projecten die hier dienend aan zijn   

RESULTAAt

Interactief dashboard op de assen van gezondheid, kwaliteit en kosten (Triple Aim).

Successen

  • Effecten zijn direct zichtbaar en meetbaar. Het interactieve dashboard maakt gebruik van bestaande indicatoren en leidt dus niet tot extra registratielast
  • Het dashboard biedt een goede basis om met partijen uit de verschillende domeinen het goede gesprek te voeren over hoe de zorg integraal en duurzaam te organiseren en intensiveren

SAMENWERKINGSPARTNERS

Zorggroep Medicamus, Ziekenhuis St Jansdal, Icare, Zorggroep Noordwest-Veluwe en overige thuiszorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeenten in regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde, apothekers, Zorggroep Flegel, GGZ centraal, Zorgbelang en Zilveren Kruis

PROGRAMMA

GezondVeluwe

ONZE ROL

Informatiemanager 

INFOGRAPHIC

Infographic
Infographic

Meer weten over dit uitgelichte project?


Project in regio