Opdrachten
Hoe geef ik kwetsbare jeugd een zorgeloze toekomst?

Breng huisartsen, jeugdartsen en sociale wijkteams bij elkaar.

Vraag

Om passende zorg voor kind, jeugdige en gezinnen te organiseren is samenwerking en afstemming tussen huisartsen, jeugdartsen en sociale wijkteams cruciaal. In Eemland hebben Huisartsen Coöperatie Eemland (HCE), alle zeven gemeenten en GGD Regio Utrecht hun handtekening gezet onder het Convenant Jeugd. Raedelijn heeft de totstandkoming hiervan begeleid en gecoördineerd. Hoe is de stand van zaken een halfjaar na de implementatie? Raedelijn onderzocht in hoeverre de afspraken zijn nagekomen en presenteerde de resultaten aan wethouders van de zeven gemeenten.  

 

Vertaling

Met het convenant ligt in Eemland een goede basis om passende (jeugd)zorg dichtbij te leveren. Maar hoe werkt het in de praktijk? Wat zijn de succesfactoren van een effectieve samenwerking? Wat zijn de verbeterpunten in het algemeen en op lokaal niveau? 

 

Uit de groepsdialogen, interviews met stakeholders en een digitale vragenlijst kwamen drie hoofdthema’s naar voren: veilige communicatie, effectiviteit van de samenwerking in de driehoek huisartsen - wijkteams - jeugdartsen en zorginkoop. Discussie en afspraken over deze drie thema's zijn cruciaal. RESULTATEN

  • Door gezamenlijke regie en afspraken tussen huisartsen, jeugdartsen en sociaal wijkteam krijgen kwetsbare kinderen, jeugdigen en gezinnen op tijd de zorg die ze nodig hebben. Goed onderling afgestemd, in de juiste setting, met onderlinge consultatie en zonder onnodige doorverwijzing naar zware zorg
  • Het delen van kennis en praktijkervaringen in regionaal verband en het uitwisselen van informatie maakt de zorg op termijn beter

SAMENWERKINGSPARTNERS

Gemeente Amersfoort, Huisartsen Coöperatie Eemland, GGD regio Utrecht

ONZE ROL

Projectleider


Meer weten over dit uitgelichte project?


Project in regio