19-04-2021 | Nieuws

Een regionaal netwerk ontwikkelen? Een handboek vol tips.

Hoe start jij een succesvolle regionale samenwerking voor de gevolgen van kanker? Te nemen stappen en tips vind je in het Handboek regionale oncologienetwerken.

 

Het aantal mensen met kanker stijgt, net als de overlevingskansen. Bij kanker telt niet alleen de overleving, het gaat ook over de kwaliteit van leven en het omgaan met de gevolgen. Ook de zorg voor de gevolgen van kanker moet daarom integraal onderdeel zijn van de oncologische zorg.

 

Het netwerk zorg voor mensen met kanker (NZMK) zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met kanker. Dit doen zij door gerichte verwijzingen van aanvullende zorg op maat. Het NZMK sluit zich graag aan bij de landelijke beweging voor meer regionale oncologienetwerken. Regionale oncologienetwerken staan voor trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker.

 

Met behulp van Raedelijn is dit handboek opgesteld. Het doel van dit handboek is om tips en handvatten te geven bij het opstarten van een regionaal oncologienetwerk. Zie het handboek als een leidraad. De stappen die je gaat zetten zijn afhankelijk van de regionale context. Zo werken we samen aan trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker.

 

Bekijk het handboek full screen >>