20-12-2018 | DuurSaam Houten, ouderenzorg

Goed oud worden in Houten: een duurzaam succes

Foto

Goed oud worden in Houten. Dat is de ambitie van het programma DuurSaam Houten. Een samenwerking tussen partners om een integraal en samenhangend aanbod van ondersteuning en zorg van ouderen in Houten te bieden. Tijdens een symposium georganiseerd voor alle betrokkenen, werd er teruggeblikt op de afgelopen twee jaar en zijn de resultaten gevierd.

 

Een tevreden oudere die meerdere mogelijkheden heeft om actief deel te nemen aan de maatschappij en niet achter de geraniums komt te zitten. Dat is waar het om draait. Maar ook om door meer samenwerking in situaties waar het complexer wordt, de juiste en passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

 

De cliënt

Tijdens het symposium “Goed oud worden in Houten” vertelden “Loes en Joop” vanuit het perspectief van de oudere inwoners van Houten: ga vooral zo door op de ingeslagen weg en doe dat met oprechte aandacht voor en betrokkenheid van ouderen. Tijdens dialoogtafels met ouderen bij de start van het project in 2017 en met ouderen èn professionals samen in september kwamen – onder leiding van Zorgbelang – heldere, concrete aanbevelingen naar voren. Zoals: wees een baken stimuleer het stellen van vragen en stem af met de mantelzorgers om (de kans op) overbelasting te voorkomen. Maak bovendien gebruik van elkaars bevindingen en vertrouw op elkaar.

 

Deze aanbevelingen helpen de ouderen in Houten om de zorg en ondersteuning snel en passend te krijgen als zij die nodig hebben. Miriam Stolten van Zorgbelang Inclusief over deze dialoogtafels met ouderen en professionals: “Dit soort gelegenheden moeten we vaker bieden. De deelnemers geven elkaar op deze manier veel waardevolle inzichten.”

 

"Wees een baken stimuleer het stellen van vragen"

De professional

Raedelijn deed in 2017 en 2018 onderzoek naar de ervaringen van de betrokken professionals rond de zorg en ondersteuning voor ouderen in Houten. Hieruit blijkt dat de professionals in 2018 meer tevreden zijn over de geleverde zorg aan ouderen dan in 2017.De beoordeling over eigen zorg is gestegen van 6,6 naar 7,1. “Een mooi resultaat. Maar minstens zo belangrijk: de zorg en ondersteuning is nu meer duurzaam met elkaar verbonden en de werkafspraken zijn duidelijker” vertelt Edith de la Fuente, adviseur van raedelijn. “Op alle momenten van overdracht ervaren de professionals in 2018 dat de continuïteit van zorg meer geborgd is en dat de werkafspraken duidelijker zijn.

 

Samenwerkingsafspraken als fundament

In de afgelopen twee jaar hebben vele professionals van alle samenwerkende partijen en organisaties intensief gewerkt aan het maken van werkafspraken. Zowel in de situatie thuis als bij de diverse overdrachtsmomenten in geval van tijdelijk verblijf in ziekenhuis of een instelling. Edith de la Fuente: “De werkprocessen zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en dat met zorg voor de onderlinge verbinding. Een echt waardevolle prestatie. Net als het dashboard dat is gemaakt: zo kunnen we volgen of de samenwerking effect heeft.” De implementatie van de werkafspraken  kreeg een impuls door een aantal scholingen die in 2018 vanuit DuurSaam Houten werden georganiseerd.

 

Namens de projectorganisatie concluderen Erna de Goede en Antoinette Blok: “Wij hebben professionals, managers en bestuurders de afgelopen twee jaar bevlogen zien werken. Zij gingen aan de slag met wat zowel ouderen en professionals uit Houten aanreikten. Uit alle geluiden die wij nu terugkrijgen, klinkt éénstemmig: Ga zo door!”

 

Publicatie E-book

De verhalen en ervaringen van cliënten en professionals over ‘Goed oud worden in Houten’ zijn weergegeven in meerdere interviews. Ze zijn verzameld in een e-book en vormen concrete illustraties van de samenwerking met hart voor Houten en met hart voor zorg en ondersteuning. Het e-book is hier te downloaden >>

 

Rol raedelijn

“Raedelijn heeft de rol van facilitator en verbinder op zich genomen. Ze hebben het bredere perspectief voor ogen en kunnen aangeven welke andere initiatieven er zijn” vertelt initiatiefnemer en huisarts Erna de Goede. Daarnaast gaf raedelijn strategisch advies, leidde de ontwikkeling van het dashboard en verzorgde de interviews en vormgeving van het e-book.

 

Betrokken bij dit project