Wat we doen

Gezonde wijkaanpak

Zorg in de wijk, dichtbij de mensen. Om zorg en ondersteuning zo efficiënt mogelijk te organiseren en dubbelwerk te voorkomen, is afstemming en samenwerking tussen eerste lijn en gemeente nodig. Bijvoorbeeld rond ouderen-, jeugdzorg, leefstijl en preventie. Raedelijn adviseert en begeleidt de samenwerking tussen gemeente en eerste lijn. En maakt het concreet. Dat doen we op verschillende niveaus: regio, gemeente en in wijk en praktijk.


Op h
et gebied van zorg en welzijn is veel veranderd. Daarom is het belangrijk dat gemeenten en zorg meer samenwerken. De overheid heeft een beweging in gang gezet, die uitgaat van de eigen kracht van mensen en hun omgeving: langer thuis wonen en meer gebruikmaken van eigen mogelijkheden en het eigen netwerk.

 Video image

Voorbeeld Gezonde Wijkaanpak KeiVitaal Amersfoort

KeiVitaal in Amersfoort is een succesverhaal. Een beweegprogramma waarbij een deelnemer onder professionele begeleiding werkt aan een gezonde en actieve leefstijl, waardoor de gezondheid verbetert. Het gaat om een gecombineerde aanpak van voeding, beweging en gedragsverandering. De kracht van het programma zit in de samenwerking van fysiotherapeuten, diƫtisten en praktijkondersteuners en de doorstroming naar het reguliere sportaanbod. De verschillende zorgverleners hanteren allemaal dezelfde aanpak en hebben contact met elkaar over de deelnemers. Raedelijn is projectleider.


Terug naar overzicht speerpunten
Meer weten over Gezonde wijkaanpak
Wij hebben de regio
Midden-Nederland in beeld.
Bekijk feiten & cijfers

Infographic
Infographic
Infographic
Infographic
Aan de slag in de regio? Neem contact met ons op.
Naar adviseurs Naar contact