Actueel
Foto
06-05-2015 | Ouderenzorg, Gezonde wijkaanpak, Zelfmanagement

Gezonde kijk op zorg in de wijk

Zorg in de wijk. Betaalbaar en van goede kwaliteit. De veranderingen in de zorgveld en de transities vragen om een andere organisatie van zorg. En een andere manier van denken, waarbij niet ziekte en zorg maar gezondheid en gedrag en centraal staat.

Ouderenzorg, jeugdzorg, leefstijl en preventie zijn thema’s waarin eerste lijn en gemeente gezamenlijk moeten optrekken. Om zorg en ondersteuning zo efficiënt mogelijk in te richten en dubbelwerk te voorkomen, moeten eerste lijn en gemeente gezamenlijk optrekken.