22-03-2019 | Nieuws

Een steuntje in de rug voor mensen met EPA

Foto

Verwarring, een moment van angst of crisis? Mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) kunnen af en toe wel een steuntje in de rug gebruiken. GezondVeluwe start deze lente met vier proeftuinen om de ondersteuning van mensen met EPA in de wijk te verbeteren. Koos de Boed neemt hieraan deel als ervaringsdeskundige en behartigt bovendien een belang: de stem van de burger.

 

Bij mensen met EPA is een aantoonbare psychiatrische stoornis aanwezig, die het functioneren belemmert en van structurele aard is. Dit betekent niet dat iemand altijd verward is, of altijd in crisis verkeert. Het betekent wel dat gecoördineerde hulp en ondersteuning noodzakelijk zijn om de kans op goed sociaal en maatschappelijk functioneren te verhogen. De proeftuinen die vanuit GezondVeluwe zijn opgestart vinden plaats in vier gemeentes en starten met de implementatie van tools zoals PsyNet en de Crisiskaart.

 

Koos de Boed: “Ik werk nu ruim vijf jaar als ervaringsdeskundige in de (geestelijke) gezondheidszorg en dacht in eerste instantie: eerst maar eens kijken wat er nu weer bedacht is. Maar de insteek is daadwerkelijk het beter inrichten van de samenleving. En daarnaast: weten wat we aan elkaar hebben. Projecten zoals deze zijn heel belangrijk omdat we hieruit heel veel kunnen leren. Proeftuinen zijn een soort pilots. Als het succesvol is, dan weet je hoe we het elders ook kunnen implementeren.”

 

"Projecten zoals deze zijn heel belangrijk omdat we hieruit heel veel kunnen leren"

Volgens De Boed is ook de aanpak van deze proeftuinen noemenswaardig: “De gezamenlijkheid wordt gezocht. Dat zie je al aan het feit dat ik als ervaringsdeskundige wordt aangehaakt en het gesprek nog open ligt. Dat is anders dan wanneer hulpverleners en gemeenteambtenaren wat bedacht hebben en implementeren. Op deze manier doen we het samen: met hulpverleners en inwoners. Bovendien zitten we letterlijk samen aan tafel, dat heeft veel toegevoegde waarde” vertelt Koos de Boed.

 

Wennen en aftasten

Door zijn betrokkenheid en ervaring is Koos de Boed inmiddels ook ervaringsdeskundige betrokken bij de proeftuinen: “Het is altijd een kennismakingsproces en daar hoort aftasten bij. Gaandeweg went men aan elkaar en komen er vragen op tafel die je elkaar in het dagelijks werk niet stelt. Vervolgens zie je dat het na de tweede bijeenkomst heel constructief wordt en de doelstelling centraal staat net als de vraag: hoe gaan we dat doen?”

 

De Boed houdt ook vinger aan de pols: “Ik probeer een kritische houding te hebben. Ervaringsdeskundigen houden in de gaten wat wel en niet wenselijk is vanuit de inwoner gezien. Ik waak voor de samenwerking en voor de juiste focus. Gelukkig verloopt de samenwerking met onder andere raedelijn (binnen deze proeftuinen) heel adequaat en respectvol.”

 

"Ik neem een kritische houding aan."

Hoe het zou moeten zijn

Koos de Boed geeft aan dat er een mooie stap gezet gaat worden komend jaar: “Ik hoop dat we komend jaar een mooi voorbeeld kunnen geven van hoe het zou moeten zijn. Implementatie van PsyNet en Crisiskaart in de hele regio is een concrete actie die daarbij hoort. De Crisiskaart is een verkorte weergave van het crisisplan van de kaarthouder in bankpasformaat. Geschikt voor iedereen die even de weg kwijt is en hierdoor in een verwarde toestand kan komen. Tools zoals deze en ook PsyNet: een digitaal platform waar de cliënt samen met mantelzorgers en zorgverleners een netwerk vormt, bieden laagdrempelige hulp. Het toegankelijke karakter van deze tools is ontzettend belangrijk. Bovendien, wat hiermee ook benadrukt wordt en bovenaan staat: eigen regie van de cliënt.”

 

Hoe nu verder?

In de loop van 2019 zijn er vier proeftuinen. Doelstelling is om de zorg en ondersteuning van mensen met EPA op de Veluwe te verbeteren om zo:

 

  • Crisissen te voorkomen
  • Eigen regie van de inwoner versterken
  • Samenwerking verbeteren
  • Op en afschalen naar behoefte van inwoner

 

Meer informatie over de proeftuinen? Dat lees je hier >>

 

Betrokken bij dit project