Actueel
Foto
07-06-2018 | Samenwerking zorg en welzijn

E-book 'Goed oud worden in Houten'

'Goed oud worden in Houten,’ dat is de titel van het eerste e-book van DuurSaam Houten. Vandaag verschijnen de eerste twee verhalen over de kracht van samenwerking. In ieder verhaal vertellen twee professionals vanuit verschillende organisaties – en soms ook domeinen - hoe zij samenwerken en wat de meerwaarde is voor ouderen.

 

Uiteindelijk groeit het e-book uit tot een bundeling van zeven verhalen. In het eerste verhaal komt een medewerker van Het Sociaal Loket en een oudere aan het woord. In het tweede verhaal gaat een huisarts in gesprek met een coördinator zorg van een eerstelijnsverblijf. Wat is nodig voor een  goede overdracht? En wat betekent dat voor de oudere?

 

Samenwerking rond de oudere

Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen en gaan na een opname zo snel mogelijk weer naar huis. Ook als zij zorg, behandeling of ondersteuning nodig hebben. Deze ouderen hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Zij vormen samen met mantelzorg en vrijwilligers het (zorg)netwerk rond de oudere. Het is belangrijk dat dit netwerk goed samenwerkt. Zeker op het moment dat een oudere niet meer goed voor zichzelf kan zorgen. In Houten werken organisaties uit zorg en welzijn samen in de zorg rond ouderen in het programma DuurSaam Houten. De ambitie? Goed oud worden in Houten. 

De kracht van het programma zit in de verbinding. Het netwerk is goed, de lijnen zijn kort. Zo kunnen zij gezamenlijk echt iets betekenen voor ouderen.

Kracht zit in verbinding

Binnen het programma DuurSaam Houten staat de behoefte van de oudere centraal. De kracht van het programma zit in de verbinding. Verbinding van partijen en samenhang in projecten. Het netwerk is goed, de lijnen zijn kort. Men weet wat de ander kan bieden en zo kunnen zij gezamenlijk echt iets betekenen voor ouderen.  

 

Betrokken organisaties

DuurSaam Houten is een initiatief van Zorg in Houten in samenwerking met de Gemeente Houten en Sociaal Team Houten, Welzijnsorganisatie van Houten&co, Wijkverpleging Rivas, VVT-organisaties ZorgSpectrum, Warande én het St. Antonius Ziekenhuis.

Met de lokale partners in zorg en sociaal domein worden werkafspraken - onder meer rond cruciale overdrachtsmomenten - ontwikkeld en geïmplementeerd

Rol Raedelijn

Samen met Antoinette Blok (directeur projecten) vormen raedelijnadviseurs het programmateam van DuurSaam Houten. Vanuit raedelijn zijn betrokken bestuursadviseur Marian Kesler. Marian houdt zich bezig met de strategische doorontwikkeling van het netwerk en is voorzitter van het bestuurlijk platform. Projectleider Edith de la Fuente. Zij is verantwoordelijk voor de projecten zorg en ondersteuning thuis en buitenshuis. Met de lokale partners in zorg en sociaal domein worden werkafspraken - onder meer rond cruciale overdrachtsmomenten - ontwikkeld en geïmplementeerd met als doel de Houtense oudere kwalitatief goede, afgestemd zorg en ondersteuning op de juiste plek te bieden.​ Maartje Hogenboom is informatiemanager. Zij ontwerpt de wijze waarop de voortgang en de resultaten van het programma zichtbaar kunnen worden gemaakt. Het interactief dashboard geeft inzicht in wat de inspanning in projecten opleveren voor de ouderen in Houten.