Digitalisering

Hoe kan digitalisering helpen bij zorgvraagstukken?

De toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg staat onder grote druk door vergrijzing en ernstige personeelstekorten. Hierdoor is het aanbieden van alleen fysieke zorg op termijn niet meer houdbaar. Daarom moet digitale zorg een efficiënte bijdrage leveren aan de fysieke zorg binnen een zorginstelling of in de thuissituatie. Een goede ICT infrastructuur en gegevensuitwisseling zijn harde randvoorwaarden. Digitalisering is echter niet primair een ICT-vraagstuk, maar vraagt een geheel ander zorgproces en is vooral een samenwerkingsvraagstuk.

 

Daarom stimuleren en faciliteren we (regionale) samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio Utrecht om domeinoverstijgende en transmurale digitale zorg en ondersteuning te initiëren en te ontwikkelen. Dit doen we door organisaties te begeleiden bij de (regionale) visievorming en strategie rondom de thema’s digitale zorg en gegevensuitwisseling.

 

Ook helpen we om de digitale agenda in de regio Utrecht te beschrijven en om te zetten naar een concrete projectenkalender. Wij helpen de regio om regionale keuzes te maken voor belangrijke applicaties zodat de gehele regio hier gebruik van kan maken.

Media
Digitalisering is nodig om ontwikkelen in de zorg het hoofd te bieden. Het biedt bijvoorbeeld de ruimte om consulten digitaal te voeren waar mogelijk en fysiek te houden als dat nodig is. Goede en heldere gegevensoverdracht tussen organisaties verbetert de zorg. En verhoogt het gemak en vertrouwen voor patiënt en cliënt omdat zij slechts één keer bepaalde vragen hoeven te beantwoorden
Contact
Nieuwsgierig geworden en
wil je meer weten?
AdviseursNieuwsOpdrachten