Denise Filippo

geassocieerd senior adviseur

Werk

Opgeleid als cultureel antropoloog en ervaren als adviseur duurzame inzetbaarheid is Denise een expert op het gebied van mens en samenleving in relatie tot gezondheid. Beweging te weeg brengen, dat is volgens Denise heel belangrijk bij alles wat ze doet. Daarbij verliest ze niet uit het oog dat het draait om de inwoner. Daar hoort de regie te liggen, aldus Denise. Met energie en een resultaatgerichte blik werkt Denise graag aan preventie en duurzame inzetbaarheid.

Foto
Denise Filippo
geassocieerd senior adviseur
"Gezondheidszorg hoort preventie- en persoonsgericht te zijn"

Drijfveren

“Ik noem mezelf ‘bruggenbouwer in de zorg’ omdat ik samenwerking zie als een voorwaarde voor duurzame verandering. Mensen bij elkaar brengen, in hun kracht zetten en out of the box denken om zo tot oplossingen voor domeinoverstijgende problemen te komen. Daar houd ik van! Gezondheidszorg gaat voor mij in de eerste plaats over mensen leren hoe ze zelf meer invloed kunnen uitoefenen op hun gezondheid en welzijn. Dat vraagt het vergroten van kennis en hulp bij keuzes en gedrag die in lijn zijn met wat belangrijk is voor deze persoon. In de tweede plaats gaat gezondheidszorg natuurlijk over het indiceren en behandelen van oorzaken die de gezondheid verminderen of in gevaar brengen. In dat geval zou de zorg zoveel mogelijk gepersonaliseerd zijn. Dit vraagt wat van zowel zorgverlener als zorggebruiker. Kort samengevat; gezondheidszorg hoort volgens mij preventie- en persoonsgericht zijn.”