Onze mensen

Ben Melgers

senior adviseur

Werk

Ooit gestart in de controlepraktijk van een accountantskantoor, maar ondertussen is Ben Melgers al geruime tijd actief op financieel en bedrijfsmatig vlak in en om de zorg. Inhoudelijk is hij  altijd op zoek naar verbeteringen, zowel op proces als op resultaat. "Ik heb een gevarieerde ervaring rond contractvorming in de zorg. Zowel vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar als de zorgaanbieder. Ik zoek en vind daarbij graag gemeenschappelijke doelen. Of je deze nu benaderd vanuit het perspectief van de cliënt, de patiënt, de zorgverlener de zorgverzekeraar of de gemeente. Uiteindelijk draait het allemaal om de verbinding tussen partijen." 

Openheid, betrouwbaarheid, respect voor elkaars rol en positie zijn mijn sleutelwoorden.

DRIJFVEREN

"Belangen kunnen verschillen, maar er is vaak wel een gemeenschappelijkheid te vinden in de doelen die worden nagestreefd. Mijn rol is het in kaart brengen, benoemen en duiden van die inzichten. Het nuchter terugbrengen tot normale proporties met oog voor relevantie. Openheid, betrouwbaarheid, respect voor elkaars rol en positie zijn daarbij mijn sleutelwoorden. En als het even kan met een gezonde dosis humor en (zelf) relativering.”


Foto
Meer weten?
Vraag het Ben