Opdrachten
Hoe speel ik in op de behoeften van een patiënt met atrose?

Ga in gesprek met de patiënt en verander van perspectief.

Vraag

Aan Raedelijn de vraag om advies en begeleiding te bieden bij de 'zoektocht' naar de juiste zorg op maat voor artrosepatiënten, waarbij de behoeften van de artrosepatiënt, maar ook de veranderende rol van zorgverlener centraal staat. Huisartsen en andere zorgverleners willen artrosepatiënten meer ‘bieden’ in de spreekkamer. Bijvoorbeeld bij het omgaan met pijn (active coping), vertrouwen in de diagnose en behandeling (zonder onnodige beelddiagnostiek) en een betere ervaren kwaliteit van leven ondanks de chronische (pijn)klachten. 

 

Vertaling

De wens om de patiënt in het hele proces echt als vertrekpunt te nemen en de interactie tussen zorgverlener en patiënt te zien als de plek waar - in dit geval - ‘betere artrosezorg’ echt betekenis krijgt, is een beweging die Raedelijn aanjaagt, Dit vraagt bereidheid om echt te achterhalen wat de behoefte is van een patiënt en daar de zorg op aan te laten sluiten. Dit vraagt ook om een investering van zowel de professional als de patiënt. In dit traject gaan we met patiënten in gesprek tijdens een regionale bijeenkomst, samen met de opdrachtgevers en in samenwerking met Zorgbelang. Van daaruit ontstaan vanzelf verbeterideeën. Door zonder oordeel te kijken naar wat werkt (voor zowel patiënt als zorgverleners) en wat niet. Resultaten

  • Patiëntervaringen en behoeften zijn helder en het vertrekpunt voor goede artrosezorg in de regio
  • zorgverleners in de regio voelen zich na afloop van dit project beter uitgerust om persoonlijk bij te dragen aan goede artrosezorg .
  • Er is zicht op de benodigde condities voor deze ‘goede zorg’ en deze worden waar nodig verwerkt in de bouwstenen van de artroseketen
  • Handvatten voor zorgverleners om zelf en met elkaar persoonsgerichte zorg vorm te geven.
  • Minder onnodige diagnostiek en tweedelijnszorg.

Samenwerkingspartners

ZorgNu,  Sint Maartenskliniek Woerden, Zorgbelang, St. Antonius Ziekenhuis, KNGF regio west Nederland, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra.

ROL

adviseur, procesbegeleider 

 


Meer weten over dit uitgelichte project?