Wat we doen

Samen werken aan zorg en gezondheid

Daar gaan wij voor. Kwetsbare ouderen, GGZ, persoonsgerichte zorg, geboortezorg, jeugdzorg en palliatieve zorg zijn vraagstukken die vragen om een gezamenlijke aanpak. Samenwerking tussen zorg, gemeente, welzijn en inwoners.

 

We faciliteren en begeleiden professionals en organisaties om zich in te zetten voor een gezondere wijk, gemeente of regio. Dat jagen we aan én juichen we toe. Wij organiseren graag de samenwerking met u. 

 

Gezondheid gaat voor ons verder dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid draait om vitaliteit, zinvol in het leven staan. Om doen wat je zou willen doen en de zorg krijgen die je graag wilt. Gezondheid is niet langer een zorg van de huisarts of de eerste lijn alleen. Een eenzame oudere die wekelijks bij de dokter komt met vage klachten, kan veel baat hebben bij een kaartclubje in het buurthuis. Het vraagt om elkaar kennen en weten wat de ander doet. Het vraagt om samenwerking tussen zorg en sociaal domein. 

 

Realiseren van programma’s

Van huis uit zijn wij bruggenbouwers. We brengen mensen, organisaties én verschillende werelden bij elkaar. We kennen de regionale en lokale context. En de weg naar zorgprofessionals en -organisaties, gemeente en verzekeraar. We weten hoe de inhoud, regelgeving en financiering eruit ziet. Wij kijken vooruit. Naar wat uw regio nodig heeft. Ons doel? Een betere gezondheid voor inwoners in onze regio tegen dezelfde of lagere kosten. Samen werken aan gezondheid. Van het bouwen aan een gezamenlijke ambitie en partnerschap tot de uitvoering van projecten. En onderbouwen onze interventies met resultaten. 

 

veroorzaken van beweging

Loopt u steeds tegen dezelfde zaken aan? Heeft u gevoel dat de context alweer veranderd is voordat u de oplossing gevonden heeft? Wij kijken anders. Naar wat uw organisatie of vraagstuk nodig heeft. Wat is de behoefte achter uw vraag? Waar u vast loopt zorgen wij weer voor beweging, zodat u bij de essentie van u vak kunt blijven. Dat doen wij door bijvoorbeeld door een andere bril te kijken en andere perspectieven te laten zien, soms een spiegel voor te houden of een andere dialoog aan te gaan. Wij inspireren, begeleiden en experimenteren in het veranderende zorgveld.  

Realiseren van programma's


U ziet steeds zwaardere en complexere zorgvragen op u afkomen, die u niet alleen op kunt lossen. Zoals zorgen dat kwetsbare ouderen langer vitaal blijven en gezond en veilig thuis kunnen wonen. Of mensen met psychische problemen zoveel mogelijk mee laten doen in de samenleving. Of zorgen dat jongeren met psychische aandoeningen op tijd de juiste hulp en ondersteuning dicht bij huis krijgen. De vraagstukken worden groter en ingewikkelder, maar de middelen stijgen niet evenredig mee. Samenwerking met andere disciplines, organisaties en domeinen is het antwoord. Maar hoe doet u dat?
 

Samen werken aan een betere gezondheid in Midden-Nederland. Daar gaan wij voor. Daarom werken wij graag samen met u aan het verbeteren van gezondheidsuitkomsten van een specifieke groep inwoners . Wij bouwen aan duurzame netwerken en organiseren, leiden én voeren programma’s uit. 

We kijken over grenzen van organisaties heen. Naar wat uw regio nodig heeft. Hoe ontwikkelen de zorgvraag en kosten zich? Wat vinden inwoners of patiënten belangrijk? En hoe zorgen we dat deze behoefte aansluit op het aanbod van zorg en gezondheid? Hoe vergroten we de kwaliteit van zorg? En hoe meten we dat? Wij gaan voor een gezamenlijke aanpak. En onderbouwen onze interventies met resultaten. Een gezonde wijk, gemeente of regio bouwen we graag samen met u. Wij staan u bij in alle fasen van de samenwerking.  

 

Bouwen aan een duurzaam netwerk

Hoe brengen wij mensen, organisaties en verschillende werelden samen?

Hoe komen we tot een gezamenlijke ambitie van een zorgvraagstuk ?

 

Daarvoor is een kwartiermaker nodig. Een netwerkregisseur die oog heeft voor de verschillende belangen, de gezamenlijke ambitie altijd vooropstelt en makkelijk partijen bij elkaar brengt en houdt. Dat is de eerste stap. Als kwartiermaker zijn wij continu aan het verbinden op bestuurlijk niveau. Met een goed gesprek, een kop koffie of een telefoontje. Ondertussen werken we aan de bouwstenen van het programma: organisatie, governance, projecten. Zo brengen wij het programma steeds een stapje verder. 

 

Is het fundament gelegd en begint het programma vorm te krijgen? Dan verandert de rol naar programmamanager. Vanuit deze positie bewaken wij de samenhang tussen projecten en realiseren wij (strategische) doelen. Altijd in verbinding met mensen en organisaties. Tegelijkertijd inspireren we met mooie voorbeelden en resultaten.

 

Samen werken aan gezondheid. Onze rol is kwartiermaken en het programma managen, zo bouwen wij samen aan ambitie en partnerschap.

  

Meten van resultaten

Hoe ontwikkelt de zorgvraag zich? En de kosten?

Hoe monitoren we de  voortgang?

Hoe duiden we gezamenlijk de informatie en leren we met elkaar?   

 

Een informatiemanager monitort en evalueert de voortgang van het programma. Om zo inzicht te krijgen in wat de inspanningen in de projecten opleveren. Om dit te meten benutten wij specifieke data van betrokken partners en landelijk beschikbare bronnen. Zoals gegevens over de bevolkingsopbouw, aantal patiënten, kosten, aantal (her)opnames, chronisch zieken. Wij leggen verbanden tussen cijfers uit verschillende bronnen en geven betekenis aan deze informatie samen met de partners. Wat betekent bijvoorbeeld de sterke toename van het aantal 75-plussers in een wijk voor opnames in een ziekenhuis in uw regio? Wat zien we in de ontwikkeling van de zorgkosten in de regio? 

 

Als informatiemanager monitoren wij continu de voortgang. Zo zien we echt wat gezamenlijke inspanningen opleveren. Hoe de kwaliteit van zorg verbetert en hoe inwoners, patiënten en professionals dit ervaren. Ook waar we nog bij moet sturen.  

Samen werken aan gezondheid. Wij leggen verbanden, geven betekenis aan data en monitoren de resultaten van een project en doelen van een programma. Wij (onder) bouwen graag samen met u.  

  

Werk in uitvoering 

Hoe zetten we plannen om in acties?

Hoe realiseren we doelen?

En hoe betrekken we inwoners/patiënten bij projecten?

  

De basis voor samenwerking is gelegd. De gezamenlijke koers is helder. Projecten worden opgestart. Het echte werk kan beginnen. Hoe zorgen we dat we onze doelen realiseren? Als projectleider voegen wij de daad bij het woord en voeren projecten uit. Samen met betrokken partners en inwoners/patiënten. We hebben en houden overzicht. En sturen op resultaat en zo zorgen wij dat u uw doelen realiseert. En daarmee komen we steeds een stapje dichter bij het realiseren van de domeinoverstijgende gezamenlijke ambitie.

Samen werken aan gezondheid. Onze rol is het leiden van projecten. Zo helpen wij u uw plannen uit te voeren en om uw doelen te realiseren.

  

Bouwen aan bekendheid

Hoe houden we partners geïnformeerd, betrokken en geïnspireerd?

Hoe maken we resultaten zichtbaar?

Wat is de boodschap?

En hoe geven we bekendheid aan projecten voor inwoners of patiënten? 

 

Communicatie loopt door alle fasen van de samenwerking heen. Van het leren kennen en elkaar weten te vinden tot vieren van een succesverhaal in de vorm van een artikel in bijvoorbeeld de krant.

Samen werken aan gezondheid. Onze rol is adviseren over communicatie. Zo vertellen wij uw verhaal en bouwen wij samen aan bekendheid van het project en programma. Maak kennis met onze adviseurs    Naar onze opdrachten


Veroorzaken van beweging


Wat als we onze aandacht richten op het veroorzaken van beweging in en om de eerstelijnszorg? Niet steeds opnieuw een verandertraject opstarten en afsluiten. Maar proberen met elkaar voortdurend in beweging te blijven en aansluiten bij wat er om ons heen gebeurt. Zodat we ruimte maken voor nieuwe inzichten en bij de essentie van ons vak blijven.

 

Door anders te denken, te kijken, te doen. Door te accepteren dat we niet alles kunnen weten. Maar wel met elkaar op een bepaalde manier betekenis kunne geven aan onze omgeving. Dat we invloed hebben op de beweging die ontstaat door verandering. Dan ontstaat er ruimte om misschien niet perfect of foutloos te organiseren, maar wel alert te organiseren met de potentie om te handelen. Er ontstaat ruimte om te versnellen en samen te werken aan de gedeelde visies en uitdagingen in en om de eerstelijnszorg. 

 

ruimte creëren voor vraagstukken

Hoe gaat u om met de uitdagingen rondom zorg en gezondheid?

Waarmee kunnen wij u helpen?

 

Voor ons zijn dit dé vragen waar het om draait tijdens onze samenwerking. Wij reiken u handvatten aan en helpen u om ruimte te creëren. Zo kan u op uw manier vorm geven aan de vraagstukken in en om de eerstelijnszorg. Wij dagen u uit de interactie met inwoners, patiënten en professionals aan te gaan. Waardoor u de maatschappelijke ontwikkelingen in de praktijk toetst. Samen geven wij opnieuw betekenis en invulling aan zorg en gezondheid. 

 

in beweging komen voor verandering

Hoe gaat u het vraagstuk aanpakken?

Wat hebt u daarvoor nodig?

 

In beweging komen voor verandering gaat niet vanzelf, zeker niet als het gaat om complexe vraagstukken. Zoals u altijd gedaan hebt, zo gaat het niet meer, de context is veranderd. Wat nu? Wij gaan met u op ontdekking. Als buitenstaander, iemand met een frisse blik, helpen we u dit vraagstuk aan te pakken.

 

Onze adviseurs helpen u om het vraagstuk te ontwarren. We vertragen, puzzelen op het vraagstuk, brengen verschillende perspectieven in om naar het vraagstuk te kijken. Zo ontstaat er een ander perspectief op het vraagstuk en ontstaan er nieuwe handelingsrichtingen. Wij helpen u (en uw organisatie) om in beweging te komen door op ontdekking te gaan. Samen werken aan vernieuwing en verandering. 

 

IN DE PRAKTIJK

Wat speelt er in uw organisatie?

Welke vraagstukken zijn actueel?

 

Uit eigen ervaring weten we dat het veel gevraagd is om anders te kijken, standaarden en overtuigingen los te laten, weg te blijven van de oplossing en je kwetsbaar op te stellen. Te vaak ligt de verleiding op de loer om in tijd, geld en lijstjes te denken. Onze adviseurs worden geregeld benaderd om met (eerstelijns) zorgverleners zoals u beweging te veroorzaken.

 

> Persoonsgerichte zorg

Een patiënt is en blijft een mens. Een mens met ambities, behoeften en verlangens. Hoe gaat de zorgprofessional daarmee om? Wat doet eigen regie met de patiënt en de zorgprofessional? De rol van de zorgprofessional vraagt daarom om vernieuwing. Deze ontwikkeling gaat over vakbekwaamheid, samenwerkend vermogen en lerend vermogen. Voor nu en in de toekomst. Wat betekent dat voor uw organisatie en uw zorgprofessionals?

 

> Verbinden zorg en welzijn

Gezondheid gaat verder dan alleen goede zorg. Ieder mens wil én lekker in zijn vel zitten én een fijn leven hebben. Dit betekent dat zorg en welzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Maar ook dat daar de mens het vertrekpunt is. In de praktijk is dit nog niet overal georganiseerd en gefaciliteerd. Dit vraagt om een intense manier van samenwerken, contact en afstemming tussen zorgprofessionals, gemeente, welzijn en inwoners. Hoe relateert u positieve gezondheid en veranderkundige vraagstukken aan elkaar?

 

> Veroorzaken van beweging

Samen sta je sterker. Samen weet je meer. Samen bereik je meer. Zorgprofessionals, sociaal ondernemers, bedrijven, gemeentes hebben veel ervaring en kennis in huis. Maar waar ontmoeten zij elkaar? Waar delen zij hun visies op betere zorg en gezondheid? Door wie worden zij geïnspireerd? Als professionals samenscholen, in een community, en hun krachten bundelen en inzichten delen, via een online platform, dan veroorzaken ze beweging. Deze community maakt nieuwe initiatieven concreet en resultaten zichtbaar. Hoe raakt u geïnspireerd?Maak kennis met onze adviseurs    Naar onze opdrachten


Wij hebben de regio
Midden-Nederland in beeld.
Bekijk feiten & cijfers

Infographic
Infographic
Infographic
Infographic
Aan de slag in de regio? Neem contact met ons op.
Naar adviseurs Naar contact