Wat we doen

Project- en programmamanagement I strategisch advies


U heeft een bepaald doel voor ogen, bijvoorbeeld een betere gezondheid voor uw patiënt of inwoner of een samenhangend aanbod voor bijvoorbeeld kwetsbare ouderen. Dat vraagt om een integrale blik en samenwerking. Hoe organiseert en faciliteert u de samenwerking? Wat is nodig om vorm te geven aan gebiedsgericht werken? 

 

Faciliteren en organiseren 

We kunnen de samenwerking vanuit verschillende rollen voor u faciliteren en organiseren. Wij zijn onafhankelijk, hebben oog voor belangen. We kennen de regio en de inrichting van de zorg. We zetten onze veranderkundige kennis en ervaring doen wat nodig is om veranderingen te realiseren en doelen te bereiken.

 

Rollen

Projectleider l (strategisch) adviseur l kwartiermaker l informatiemanager l programmamanager

 

Bekijk het uitgelichte programma 'Gezond Veluwe

 

Strategisch advies 

De veranderende omgeving stelt andere eisen aan u en uw organisatie. Er komen steeds meer strategische vragen op uw pad. Hoe geeft u samen met andere bestuurders vorm aan een gezamenlijke opgave? Welke prioriteiten stelt u? Hoe maakt u verbinding tussen zorg, welzijn en gezondheid in uw wijk of regio? Raedelijn staat u graag bij in het maken van strategische keuzes, zodat u doelen en ambities kan realiseren.  

  

 


Vernieuwen, experimenteren, verbinden


Raedelijn wil de maatschappelijke beweging naar (meer) persoonsgerichte zorg verder versnellen, waarbij specifiek de rol(verandering) van professionals extra aandacht krijgt. Wij inspireren, begeleiden en adviseren professionals en organisaties om succesvol om te gaan met de deze veranderingen en uitdagingen in de zorg. Het doel: ruimte creëren en handvatten bieden voor de professional om vorm te geven aan deze nieuwe manier van werken, waarbij ze trouw kunnen blijven aan de essentie van hun vak. 

 

Hoe doen we dat?

  • We gaan in dialoog met patiënten en zorgverleners
  • We experimenteren met methodieken, waarbij de patiënt een centrale rol inneemt als ‘shadowing’, patient journey’, ‘shared decision making’ en ‘deep democracy’ bij o.a ketenzorgorganisaties
  • We boren nieuwe netwerken aan en zoeken bestaande expliciet op: innovators, inspirators, jonge honden en verleiden tot co-creatie

 

Focus, lef en loslaten

We leggen de focus op de vraag achter de vraag om tot de werkelijke essentie van het probleem te komen. We werken vanuit een lokale context en met ambassadeurs, innovators, pioniers en voorlopers.

We hebben lef om samen nieuwe paden te bewandelen zonder precies te weten waar dat toe leidt. We durven te zoeken, te verleiden tot experimenteren, wel met een duidelijke richting, maar zonder precies te weten waar die zoektocht toe leidt. We hebben vertrouwen dat we gezamenlijk tot het ‘juiste’ resultaat komen.

We laten los wat niet werkt of functioneel is. We nemen de behoefte van de mensen met een ziekte of een kwetsbaarheid als vertrekpunt, pas daarna kijken we wat er nodig is in termen van beleid, protocollen, formats en geld.

 

Rollen
Inspirator I vernieuwer I onderzoeker


We doen meer


We werken ook op andere manieren samen aan zorg en gezondheid:

  • Via onze driewekelijkse nieuwsbrief, website, bijeenkomsten, online magazines, e-books, white papers geven we informatie over ontwikkelingen in de (eerstelijns)zorg
  • Rondom actuele thema’s, vraagstukken en maatschappelijk ontwikkelingen, brengen we partijen samen en fungeren we als netwerkpartner
  • We leveren een bijdrage aan innovatie, ontwikkeling en kennisdelen ROS-netwerk, InEen en regionale en landelijke stakeholders 
  • We houden contacten en relaties met â€‹relevante stakeholders in Midden-Nederland 
  • We geven vraaggericht advies aan professionals en organisaties

 


Wij hebben de regio
Midden-Nederland in beeld.
Bekijk feiten & cijfers

Infographic
Infographic
Infographic
Infographic
Aan de slag in de regio? Neem contact met ons op.
Naar adviseurs Naar contact