Onze mensen

Ad van Gorp

senior adviseur

Werk

Ad verzorgt financieel advies en projectmanagement. Hij is vaak actief op het snijvlak van financiën en organisatieontwikkeling. Bijvoorbeeld de financiering van huisvesting van een nieuw eerstelijnscentrum, van centra in nieuwbouwwijken (Vinex), het doorlichten van praktijken of bij het opstellen van businessplannen.

Achter bedrijfskundige vraagstukken zitten vaak ook organisatorische- en samenwerkingsvraagstukken.

DRIJFVEREN                     

De eerste lijn kan zich zeker versterken en beter profileren. Het is een sector met veel MKB's en een beperkte schaalgrootte. Tegelijkertijd moet de eerste lijn een bijdrage leveren aan de beheersing van de zorgkosten en aan meer samenhang tussen zorg en welzijn. En dan liefst op korte termijn en met beperkte en soms afnemende middelen. Bij het duidelijk op de kaart zetten van een geïntegreerde eerste lijn gaat het niet alleen om verdere kwaliteitsverbetering en profilering van de bestaande centra, maar ook om voldoende marktaandeel. ROS’en hebben een belangrijke rol bij het aanjagen en adviseren van nieuwe initiatieven voor samenwerking op bijvoorbeeld buurt- of wijkniveau.


Foto
Meer weten?
Vraag het Ad