28-09-2023 | Nieuws

Raedelijn en de realisatie van regioplannen

Voor de zomer zijn de regiobeelden gepubliceerd, hierin is te lezen wat de gezondheidssituatie van de specifieke regio is. De volgende stap in het IZA-proces is het regioplan, dat voor het einde van het jaar af moet zijn. Raedelijn heeft een team geformeerd dat in verschillende subregio’s van ons werkgebied helpt realiseren bij het opstellen van regioplannen. Hierbij een overzicht hiervan.

 

Het regiobeeld gaf antwoord op de vraag welke opgaven er in de regio’s zijn. Het regioplan laat zien welke opgaven de hoogste prioriteit hebben en met welke plannen de regio hier gehoor aan zal geven. Voor de zorgkantoorregio Utrecht, ook wel U16 genoemd, wordt één regioplan gemaakt met daarin verrijkingen uit verschillende subregio’s, zoals Utrecht-Stad en Zuidoost Utrecht, op de thema’s ‘versterking samenwerking eerste lijn en sociaal domein’, ‘gezond ouder worden’ en ‘mentale gezondheid en weerbaarheid’.

Utrecht-Stad

De regio Utrecht-Stad heeft Raedelijn gevraagd om de rollen van penvoerder en organisator op zich te nemen voor de thema’s ‘versterking samenwerking eerste lijn en sociaal domein’ en ‘mentale weerbaarheid’. Adviseurs Annemarie Lubberts, Lara Wouda en Casper Orsel brengen in kaart welke bestaande initiatieven bijdragen aan de opgaven in de regio en welke nieuwe plannen er zijn of gemaakt kunnen worden hiervoor. In oktober wil de subregio de thema’s weer samenvoegen en daarmee een eerste versie van het regioplan opleveren.

Zuidoost Utrecht

In Zuidoost Utrecht is Michiel van Hees van CQP gestart als projectleider IZA. Hij is drie werkgroepen gestart voor de drie IZA-thema’s. Raedelijn-adviseur Sophie Schmitz is voorzitter van de werkgroep ‘versterking samenwerking eerste lijn en sociaal domein’ en is vanuit haar positie als netwerkcoördinator Zuidoost Utrecht Verbonden betrokken bij de samenstelling van het hele subregioplan van Zuidoost Utrecht. Ze werkt hierin samen met de adviseurs Babs Matthieu en Maureen Witjes. Ook deze subregio levert in oktober een eerste versie van het regioplan op.

 

Digivaardig maken

Het regioplan voor het hele U16 gebied kent ook een aantal fundamenten. Eén daarvan is ‘digivaardig maken’. Hierbinnen beschrijven en organiseren Babs Matthieu en Philippe Sprenger het deel digitale gezondheidsvaardigheden van inwoners. De ontwikkeling hiervan is in lijn met de ontwikkeling van de coalitie Digitale Transformatie van de Health Hub Utrecht.

Noordwest Veluwe

In de regio Noordwest Veluwe zijn Sander van Bochove, Alma van Maanen en Nathalie Groenveld namens zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeenten in de lead voor het maken van het regioplan. Zij maken daarbij gebruik van de samenwerking en energie die de regionale netwerkorganisatie GezondVeluwe al in gang heeft gezet. Het regioplan bestaat uit twee onderdelen: regio-opgaven en regio-afspraken. De werkagenda die daaruit volgt zal grotendeels samenvallen met die van GezondVeluwe. Raedelijners Denise Seelen en Mark Callaars zijn vanuit hun rollen als netwerkcoördinator en informatiemanager van GezondVeluwe nauw betrokken bij het hele proces, de ontwikkeling van het regioplan en de vertaling van de werkagenda naar GezondVeluwe. Op 7 december presenteert de regio het plan aan alle belangstellenden op de Noord Veluwe.

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs