20-01-2021 | blog

Tussen de golven

Als je surfer bent kies je de juiste golf en laat je je daar zo lang mogelijk op mee voeren. Maar als we het hebben over COVID wil je dat de golf hoe dan ook, zo snel mogelijk eindigt. Met man en macht proberen we de tweede coronapiek zo snel mogelijk te stoppen en te voorkomen dat een beruchte derde golf ons met een nog grotere kracht overspoelt...

 

Al bijna een jaar geleden (!) toen de eerste golf z'n intrede deed, zagen we collectief de kansen voor vernieuwing in de zorg. Nu ging digitale zorg echt doorzetten! Maar in het najaar van 2020 werd het geluid veel meer: terug naar normaal en snel! In die periode, tussen de golven door, hebben we als Raedelijn onze accenten voor komend jaar vormgeven.

 

We balanceren als organisatie ook tussen meegaan op de golf en de tijdgeest aanvoelen. Maar soms ook subtiel er tegenaan duwen. Want vernieuwing van de organisatie van de zorg en het nadenken over gezondheid is hard nodig! We willen meer inzet op preventie en lagere (zorg)kosten. De Nza en het Zorginstituut noemen het gelijkgerichtheid: er is een nationale dialoog nodig om de zorg toekomstbestendig te maken. Dat vraagt radicale keuzes en een omslag naar resultaatprikkels in plaats van inspanningsprikkels.

 

Vanuit Raedelijn werken we aan een toekomstbestendige regio Midden Nederland. En daarbij merken we elke dag hoe alle betrokkenen, van verloskundige tot ziekenhuisbestuurder, samen met ons hun nek durven uit te steken om tot vernieuwingen te komen. In 2021 gaan we verder bouwen aan samenwerking rond digitalisering, preventie realiseren, hot spots voor slimmer werken en impact maken met data intelligence. 

Nieuwsgierig geworden en
wil je meer weten?
MensenWat we doenOpdrachten