04-03-2021 | Nieuws

Trijn: van netwerk naar RSO

Digitale gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid zijn belangrijker dan ooit. Deze thema’s helpen de continuïteit van het zorgstelsel op lange termijn te waarborgen. Het ministerie van VWS is daarom ook hard bezig met de nieuwe Wet Gegevensuitwisseling. Netwerkorganisatie Trijn speelt hierin een grote rol: zij vormt de basis voor de oprichting van de nieuwe RSO Utrecht en fungeert als eerste aanspreekpunt m.b.t. het thema digitalisering. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Een interview met Marten Brittijn en Lex de Grunt.

Wat en wie is Trijn?

Raedelijn adviseur Marten Brittijn neemt ons mee naar het begin: "Trijn is een netwerkorganisatie van 15 zorgaanbieders uit de regio Utrecht. Ook Zorgbelang Inclusief is aangesloten om het geluid van patiënten en inwoners goed te laten doorklinken. Trijn focust op drie speerpunten: digitale gegevensuitwisseling, zorgcommunicatie en beschikbaarheid van data." Brittijn legt uit dat Raedelijn al jaren lang een een adviesrol vervult voor Trijn. 

Het belang van een RSO

Lex de Grunt, raad van bestuur van Altrecht, is nu interim voorzitter van Trijn. "In eerste instantie was Trijn een netwerk. Door dit jaar over te gaan naar een RSO (Regionale Samenwerkingsorganisaties) als juridische entiteit, verstevigt Trijn de onderlinge band met alle organisaties, waardoor de samenwerking op digitaal vlak verbeterd wordt. Digitalisering in de zorg is een fenomeen dat niet meer weggaat; het zal alleen nog maar belangrijker worden. Daarom is het noodzakelijk dat zorgorganisaties zich hiermee bezig houden." 

"Digitale gegevensuitwisseling is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij en ook niet uit de zorg”

De effecten van een RSO

Maar wat is nou het effect van zo’n RSO? Marten Brittijn: "Het doel is om uiteindelijk de gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorgverleners te verbeteren. De gegevensuitwisseling zal steeds makkelijker worden voor zowel inwoner als zorgverlener. Zo denkt Trijn nu bijvoorbeeld na over het opzetten van een platform waar patiënten met één keer inloggen hun gegevens van al hun zorgaanbieders kunnen inzien."

Mooie ontwikkelingen

Volgens Marten Brittijn is het een goede ontwikkeling dat de nieuwe RSO ook insteekt op intensieve samenwerking met het sociaal domein en de gemeenten in regio Utrecht.Gegevensuitwisseling vraagt steeds meer om domeinoverstijgende afspraken. Alleen dan gaan de inwoners van regio Utrecht uiteindelijk merken dat de medische zorg en sociale ondersteuning beter en doelmatiger wordt geleverd.”


Ook Lex de Grunt is blij met de komende overgang naar RSO. “Ik ben trots op alles wat wij tot nu toe bereikt hebben. De ontwikkeling naar RSO is iets van een lange adem, het is niet iets wat je even doet. Er zijn heel veel partijen bij betrokken. Dus ik vind dat wij allemaal trots mogen zijn op de stappen die wij al gezet hebben en aan het zetten zijn.”