06-01-2021 | blog

Meerwaarde van inzichten in patiëntenstromen

Patiënten met een acute zorgvraag naar de beste zorgplek verwijzen. Dat is de doelstelling van het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland, maar verwijzen kan altijd beter. In 2020 is hard gewerkt aan de optimalisatie van de instroom, doorstroom (tussen zorginstellingen) en uitstroom. Ook de hulp van Raedelijn werd ingeschakeld. Het resultaat? Een overzichtelijke online tool! Senior adviseur Mark Callaars blogt hierover.

Voorspellen en voorkomen

"Het ZCC vroeg of Raedelijn een monitorings- en sturingsinstrument kon ontwikkelen om de patiëntstromen van ouderen in de acute zorg in Midden-Nederland beter te coördineren. Door dit in kaart te brengen, kunnen er voorspellingen gedaan worden waardoor onnodige acute zorgvragen voorkomen kunnen worden. Raedelijn heeft hier, in samenwerking met Traumazorgnetwerk Midden-Nederland/ZCC en Vektis, in 2020 aan gewerkt. Zo werd onder andere de patiëntreis van kwetsbare ouderen in de acute zorg in kaart gebracht.

 

Door patiëntstromen in kaart te brengen, kunnen er voorspellingen gedaan worden waardoor onnodige acute zorgvragen voorkomen kunnen worden.

Acute Zorg Monitor: wie was waar?

De Acute Zorg Monitor geeft op basis van de volgende declaratiegegevens inzicht in patiëntreizen van ouderen in de acute zorg:

  • Zorgverzekeringswet
  • Wet Langdurige zorg 
  • WMO

 

Onder acute zorg valt het bezoek van een 65+’er aan ANW/HAP, SEH, ELV of acuut ambulancevervoer. We hebben daarbij in beeld gebracht waar deze patiënten waren in de week voor hun opname en in de twee weken erna.

 

De monitor laat zien dat 23% van de 65+’ers in 2018 een vorm van acute zorg heeft gehad. Van de ouderen die zich op de eerste hulp meldden bleef 36% daarna in het ziekenhuis. Opvallend is de hogere prevalentie van ouderen met acutezorg-bezoek in de grote steden Utrecht en Amersfoort. Het WMO-gebruik voor deze steden is ook hoger dan gemiddeld. 

 

Van inzichten naar impact maken

Enerzijds helpen de inzichten in de Acute Zorg Monitor het ZCC om beter in te spelen op trends en ontwikkelingen in de regio en met elkaar in tijden van crises, zoals Covid-19, beter voorbereid te zijn. Daarnaast gebruiken de adviseurs van Raedelijn de inzichten als input om de regionale samenwerking voor zorg en ondersteuning aan (kwetsbare) ouderen te verbeteren. De inzichten uit de AZM laten bijvoorbeeld zien dat de druk op de acute zorg in Amersfoort komt uit de meer vergrijsde wijken. In 2021 zetten we daarom hier op in: verbeteren van wijkgerichte samenwerking rondom ouderen.

 

Vervolg in 2021

In 2021 optimaliseren we de applicatie en continueert Raedelijn de samenwerking met het ZCC en Vektis. Doel is verder gebruik te gaan maken van meer actuele informatie om de beweging te kunnen monitoren. Ook willen wij de Covid-19-patiëntenstromen in de AZM inbedden.

 

Op dit moment geeft de AZM namelijk een beeld van de situatie tot en met 2019. Wij gaan proberen te voorspellen in welke gebieden een grotere vraag in de acute zorg gaat komen. Tenslotte organiseren wij in 2021 sessies met de zorgprofessionals van de partners rondom het ZCC om de inzichten verder te duiden.

 

Voor ons als Raedelijn geeft de Acute Zorg Monitor ook in 2021 weer input om de samenwerking rondom de acute zorg in de wijk, gemeente en regio aan te jagen. Dat maakt deze drieledige samenwerking uniek."

Sparren of meer informatie? We praten graag verder.