25-07-2020 | Nieuws

Masterclass "Wonen en Zorg"

Raedelijn heeft in opdracht van VWS het Netwerkbureau Langer Thuis opgezet. Het Netwerkbureau heeft het doel om regionale netwerken in Nederland, die zich (ook) richten op Ouderen langer thuis, te versterken en van elkaar te laten leren. Het Netwerkbureau organiseert masterclasses en begeleidt leergroepen waarin de netwerken participeren. Elke maand publiceren we nieuws vanuit het Netwerkbureau. Deze maand delen we de video van de masterclass Wonen & Zorg.

"Het sociale netwerk van 85 plussers krimpt van 15 mensen nu naar zes mensen in 2040"

Op 3 juni j.l. is vanuit het Netwerkbureau de masterclass "Wonen en Zorg" georganiseerd. We blikken nog even terug.

 

Wat is er besproken in de Masterclass?
In 2040 woont achter elke 5e voordeur een 75 plusser. 38% is kwetsbaar en heeft moeite met dagelijkse handelingen zoals traplopen, staan en zitten. Het sociale netwerk van 85 plussers krimpt van 15 mensen nu naar zes mensen in 2040. Er is enorm veel te winnen met geschikte woningen voor deze groep ouderen. Woonvoorzieningen die mogelijkheden bieden tussen thuis en verpleeghuis in. 
 

Benieuwd hoe deze maatschappelijke woonopgave in regionale samenwerking te realiseren is? Een samenvatting van de masterclass is te zien in deze video.

 

Media
Ben je professional in de rol van bestuurder, aanjager, kwartiermaker, programmamanager of projectleider?
Neem dan contact op met het Netwerkbureau voor gratis informatie en advies.