10-12-2020 | Nieuws

Hoe goed scoort jouw netwerk?

Waar bevinden zich regionale netwerken voor ouderenzorg in Nederland? En hoe functioneren deze? Deze vragen kreeg Raedelijn vanuit het ministerie van VWS. Om hier achter te komen heeft Raedelijn de Netwerkthermometer ontwikkeld. Adviseurs Denise Seelen en Lidwine Luijkx vertellen over deze tool.

 

De netwerken in Nederland

"In Nederland zijn er 64 netwerken. Toen we dit in kaart hadden gebracht vroeg VWS zich af hoe deze netwerken dan functioneren. Daarom hebben wij een tool ontwikkeld waarin netwerken zelf kunnen testen hoe ze functioneren. Als netwerken de thermometer invullen krijgen ze direct de resultaten te zien. De resultaten zijn ingedeeld uit de gemiddelde score per thema, tips over eventuele ontwikkelpunten, uitleg over de governance vorm van het netwerk en enkele aandachtspunten passend bij de voornaamste werkwijze van het netwerk."

 

De ontwikkeling van de thermometer

"De Netwerkthermometer is ontwikkeld op basis van een model van (collega) adviesbureau Common Eye. Dit model bevat een aantal condities voor succesvolle samenwerking. Samen met Common Eye hebben we het model aangepast voor ouderenzorg én netwerksamenwerking. Daarnaast hebben we een onderdeel over publieke waarde toegevoegd, gebaseerd op een model van Mark Moore en het afstudeeronderzoek van een stagiair. Tevens hebben we een aantal items over de governance van het netwerk toegevoegd, gebaseerd op het model van Patrick Kenis en Keith Provan. 

"Als financiering niet geborgd is kan dit consequenties hebben voor de duurzaamheid van het netwerk"

Resultaten

"Op 25 november j.l. zijn de resultaten gepresenteerd op het congres van Nieuwe Generatie Ouderen Langer Thuis. De netwerkthermometer is door 41 netwerken ingevuld en de conclusie is dat de netwerken in Nederland hun samenwerking als voldoende beschouwen. Sommige resultaten zijn wel opvallend. Zo werd op het thema ‘publieke waarde’ gemiddeld het laagst gescoord, met name op de vragen over samenwerking met en betrekken van de doelgroep.

 

De financiering van de netwerken is ook interessant. De vraag: “In welke mate is de financiering voor de lange termijn geborgd?” scoorde gemiddeld een 5,3. Dit zegt iets over de continuïteit en stabiliteit van het netwerk. Als de financiering niet voor langere periode geborgd is dan kan dit consequenties hebben voor de duurzaamheid van het netwerk."

 

Een mooie samenwerking

"Wij hebben de Netwerkthermometer met een klein team snel neergezet, dat is erg mooi. Ik denk dat het ook erg leuk is dat ook wij met diverse partijen samenwerkten: met Common Eye, webbouwers van Cybox en de communicatieafdeling van Raedelijn. Dat staat natuurlijk parallel aan de samenwerking die wij in het veld graag zien: over disciplines heen samenwerken waarbij ieder een eigen expertise inbrengt. Eigenlijk hebben wij dus ook een netwerk gevormd!"


Momenteel zijn we bezig om de thermometer te veralgemeniseren, zodat deze naast ouderenzorgnetwerken ook voor andere type netwerken ingezet kan worden.