27-07-2020 | Nieuws

De potentie van de CJG-medewerker en SOH-jGGZ in de huisartsenpraktijk

Een jaar geleden werd binnen GezondVeluwe gestart pilots rondom Jeugd GGZ. Doel:  juiste zorg op de juiste plek voor kinderen en jeugdigen met jeugd-GGZ-problematiek te organiseren en de samenwerking tussen de huisartsen, de jeugd-GGZ zorgaanbieders en de lokale CJG-teams te verbeteren. Een jaar later zijn de resultaten samengevat in een infographic.

 

Op de goede weg
Raedelijn adviseur Simone Boer is als projectleider betrokken bij de pilots Jeugd GGZ van GezondVeluwe. Boer: "De evaluatie laat zien dat de pilots op de goede weg zijn. Betrokkenen bij de pilots (huisartsen, pilotmedewerkers en beleidsadviseurs) hebben aangegeven dat zij met elkaar voor een tweede jaar de pilot willen voortzetten! Om zo passende jeugdhulp te bieden en samenwerking over de domeinen heen te stimuleren." 

 

Juiste zorg en passende hulp
Kinderen, jongeren en opvoeders die bevraagd zijn over hun tevredenheid geven gemiddeld een 8,1 aan de hulp van de CJG-medewerkers of Specialistische Ondersteuners Huisarts (SOH-jGGZ) in de huisartsenpraktijk. 

 

Simone Boer: "Aan de hand van de nulmeting die vorig jaar is gedaan, zien we dat huisartsen na één jaar pilot tevredener zijn over de behandeling en begeleiding rond jeugd-GGZ in hun praktijk. Het tevredenheidscijfer is van een 6,4 (2019) omhooggegaan naar een 7,4 (2020)."

 

Klik op afbeelding voor vergroting

Vervolg
"De pilots gaan nog een jaar door. Hoe langer een pilot loopt, hoe beter de huisartsen en de pilotmedewerker op elkaar ingespeeld raken. Het helpt als de pilotmedewerker en huisartsen hiervoor een vaste overlegvorm hanteren. Verder is op casusniveau goede samenwerking met externe partijen zoals scholen en CJG-teams, maar willen de pilotmedewerkers op netwerkniveau nog meer in deze relaties investeren."